Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 5577398

Tài liệu các cuộc họp Tài liệu các cuộc họp

Thông tin tìm kiếm
Đi đến trang (1/3)pp123pp
STT
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
1
10/07/2017
Nghị quyết Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2018
2
10/07/2017
NQ Thông qua chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng người cao tuổi có độ tuổi từ 60 đến 69 tuổi
3
10/07/2017
NQ Về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thị xã Kỳ Anh
4
10/07/2017
NQ Về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác Công tư (PPP) trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
5
10/07/2017
Danh mục dự án đề xuất phê duyệt QĐ đầu tư năm 2017, sử dụng ngân sách năm 2018
6
10/07/2017
NQ Về việc thông qua danh mục các dự án đề xuất phê duyệt quyết định đầu tư năm 2017, sử dụng ngân sách năm 2018
7
10/07/2017
Dự thảo NQ Phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2016.
8
10/07/2017
Nghị quyết Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2017
9
10/07/2017
Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017
10
09/07/2017
Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội, HĐND thị xã
11
06/07/2017
TTr Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2018
12
06/07/2017
Công văn đề nghị trả lời chất vấn
13
06/07/2017
BC Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.
14
04/07/2017
Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thị xã khoá I, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15
28/06/2017
TTr Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã thông qua các báo cáo và dự thảo các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã Khóa I
16
28/06/2017
BC Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thị 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
17
28/06/2017
Báo cáo Kết qủa thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017
18
28/06/2017
BC Kết quả công tác xác định đối tượng, thẩm định, phê duyệt, chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho các đối tượng do sự cố môi trường biển trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
19
28/06/2017
BC Tổng hợp kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã khóa I
20
28/06/2017
BC Tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã khóa I
Thông tin chi tiết

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này