Bình chọn

Năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Kỳ Anh cơ bản giữ vững ổn định. Các cơ quan trong Khối Nội chính đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Công tác quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết các vấn đề tồn đọng về đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban Thường vụ Thị ủy và cấp ủy cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính; tập trung xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự và thực thi pháp luật, nhất là những vụ việc liên quan đến đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển, giải quyết các vấn đề tồn đọng về đất đai, giải phóng mặt bằng, ổn định tình hình, đặc biệt là địa bàn vùng giáo, vùng tái định cư; đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; chỉ đạo xử lý kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến cấp ủy. Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chương trình 21-CTr/ThU về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018; ban hành 01 chỉ thị, 01 chương trình, 04 kế hoạch, 32 báo cáo và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác nội chính. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính theo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Trung ương Đảng; tổ chức các hội nghị quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các hội nghị sơ, tổng kết về công tác nội chính, cải cách tư pháp; thực hiện khá nền nếp công tác nội chính theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; triển khai quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị, tố cáo, tố giác của Nhân dân về những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

          Chỉ đạo các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng duy trì nghiêm biện pháp sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; làm tốt công tác vận động quần chúng, tổ chức các biện pháp bảo đảm an ninh, không để các thế lực thù địch, đối tượng chống đối chính trị, cực đoan trong tôn giáo tiến hành hoạt động phá hoại. Lực lượng vũ trang, các cơ quan tư pháp thị xã đã chủ động triển khai tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, củng cố xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm biên chế về số lượng, chất lượng đáp ứng với nhiệm vụ huấn luyện; thực hiện tốt công tác huấn luyện, giáo dục bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã 2018 và diễn tập chiến đấu phòng thủ của các xã, phường đạt kết quả tố; tuyển giao quân và công tác xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ theo đúng kế hoạch.

Công an thị xã bắt giữ 226 vụ, 395 đối tượng về phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội; thu hồi tài sản trên 1,3 tỷ đồng; thu giữ 523,7 gam ma túy đá, 3,7g hồng phiến, 52,7 gam cần sa, 7,9g ma túy tổng hợp; thụ lý điều tra 57 vụ, 92 bị can, tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt 96,4% (vượt 6,4% chỉ tiêu đề ra). Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội được siết chặt; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về ANTT được siết chặt, có hiệu quả; triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, xây dựng tàng thư hộ khẩu (đến nay đã đạt 93%); cấp 9.096 hồ sơ CMND (đạt 130% chỉ tiêu đề ra). Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tăng cường chỉ đạo và hoạt động có hiệu quả. Các cơ quan nội chính đã tích cực phối hợp để đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đã phân loại kiểm sát giải quyết 49/50 tin báo, tố giác tội phạm thuộc thẩm quyền, đạt 98% kế hoạch; kiểm sát điều tra 55 vụ, 97 bị can, đã giải quyết 52/55 vụ (đạt 95%); kiểm sát thụ lý truy tố 47 vụ, 90 bị can, giảm 05 vụ, tăng 02 bị can so với cùng kỳ, đã truy tố chuyển tòa 47/47 vụ (đạt 100%); kiểm sát xét xử xong 51 vụ, 102 bị cáo, giảm 02 vụ, tăng 03 bị cáo so với cùng kỳ; kiểm sát và phê chuẩn bắt tạm giữ 22 đối tượng, đảm bảo 100% đều bị khởi tố hình sự để điều tra xử lý; kiểm sát 43 trường hợp tạm giam, đã giải quyết 37 người, đang tạm giam 6 người; kiểm sát thi hành án phạt tù có thời hạn 44 bị án, án phạt tù nhưng cho hưởng án treo19 bị án; đã ra quyết định thi hành án 63/63 bị án, đạt 100%; kiểm sát thi hành án dân sự. Qua kiểm sát đã ban hành 12 bản kiến nghị, 01 kháng nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; 16 bản yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm; xác minh làm rõ điều kiện thi hành án của 25 đối tượng được phân loại không có điều kiện thi hành; trực tiếp nắm tình hình các vụ việc có dấu hiệu tội phạm chưa được thụ lý giải quyết tại 12/12 xã, phường để yêu cầu cơ quan điều tra giải quyết, nhằm để phòng chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng tổ chức được 05 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp.

Tòa án nhân dân thị xã đã thụ lý 158 vụ, việc và giải quyết, xét xử 158 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện việc ủy thác 100% cho Tòa án khác ra Quyết định thi hành án phạt tù đối với 28 bị án theo quy định của pháp luật; ra Quyết định thi hành án phạt tù đối với 54 bị án có hiệu lực pháp luật và hoãn thi hành án chấp hành hình phạt tù đối với 02 bị án (01bị án đang mang thai và 01 bị án đang nuôi con dưới 36 tháng); phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Kỳ Anh rà soát đối chiếu số liệu, danh sách những bị án đã có quyết định thi hành án phạt tù vẫn còn tại ngoại chưa bị bắt thi hành án để kiểm tra, đôn đốc, xác định trách nhiệm giữa các cơ quan, không để lọt những trường hợp đã bị kết án tù nhưng không bị bắt thi hành án.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận và phân loại đồng thời ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân các cấp. Bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Đưa ra thi hành 100% đối với những vụ việc có điều kiện thi hành trong đó: thụ lý thi hành án về việc là 280 việc, số có điều kiện thi hành là 255 việc (chiếm 91%); số thi hành xong đạt tỷ lệ 95,69% về việc và 85,32% về tiền.

Thanh tra thị xã và các phòng chuyên môn đã tham mưu UBND thị xã tổ chức 10 cuộc đối thoại trực tiếp với các hộ dân liên quan đến việc yêu cầu bồi thường do ảnh hưởng sự cố môi trường biển; trong đó có 02 cuộc đối thoại với hơn 250 hộ tiểu thương đại diện cho hơn 500 hộ kinh doanh tại chợ mới; tổ chức tiếp 119 lượt với 163 công dân, trong đó có 11 đoàn đông người với 67 công dân; tiếp thường xuyên 99 lượt với 128 công dân, tiếp định kỳ 20 lượt với 35 công dân. Tiếp nhận và giải quyết 34/57 vụ việc khiếu nại liên quan đến lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...Công tác phòng, chống tham nhũng đã có sự chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước; chỉ đạo việc công khai, minh bạch trong xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý và phòng ngừa tham nhũng.

Phòng Tư pháp đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư pháp ở địa phương. Ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch trọng tâm năm 2018 của ngành; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, triển khai tích cực, hướng về cơ sở; chủ trì, phối hợp tập huấn và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Bộ Luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Tiếp cận thông tin, Luật phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và hệ thống văn bản pháp luật liên quan khác. Tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên thị xã năm 2018. Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực trên địa bàn. Phối hợp xử lý các hành vi vi phạm hành chính đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Những kết quả đạt được trong công tác Nội chính năm 2018 là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Các vấn đề tồn đọng về dất đai, giải phóng mặt bằng vẫn đang được từng bước tháo gỡ, giải quyết; các hoạt động tôn giáo trái pháp luật tiếp tục xảy ra, có tổ chức, có chỉ đạo với tính chất, mức độ gia tăng... Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng của thị xã Kỳ Anh cần tập trung khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phát huy tính chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ để thực hiện thành công nhiệm vụ công tác Nội chính trong năm 2019./.

(Tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống ngành Nội chính 05/01)

 

  Ban Thường vụ Thị ủy và cấp ủy cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính; tập trung xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự và thực thi pháp luật, nhất là những vụ việc liên quan đến đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển, giải quyết các vấn đề tồn đọng về đất đai, giải phóng mặt bằng, ổn định tình hình, đặc biệt là địa bàn vùng giáo, vùng tái định cư; đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; chỉ đạo xử lý kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến cấp ủy. Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chương trình 21-CTr/ThU về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018; ban hành 01 chỉ thị, 01 chương trình, 04 kế hoạch, 32 báo cáo và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác nội chính. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính theo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Trung ương Đảng; tổ chức các hội nghị quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các hội nghị sơ, tổng kết về công tác nội chính, cải cách tư pháp; thực hiện khá nền nếp công tác nội chính theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; triển khai quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị, tố cáo, tố giác của Nhân dân về những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

          Chỉ đạo các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng duy trì nghiêm biện pháp sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; làm tốt công tác vận động quần chúng, tổ chức các biện pháp bảo đảm an ninh, không để các thế lực thù địch, đối tượng chống đối chính trị, cực đoan trong tôn giáo tiến hành hoạt động phá hoại. Lực lượng vũ trang, các cơ quan tư pháp thị xã đã chủ động triển khai tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, củng cố xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm biên chế về số lượng, chất lượng đáp ứng với nhiệm vụ huấn luyện; thực hiện tốt công tác huấn luyện, giáo dục bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã 2018 và diễn tập chiến đấu phòng thủ của các xã, phường đạt kết quả tố; tuyển giao quân và công tác xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ theo đúng kế hoạch.

Công an thị xã bắt giữ 226 vụ, 395 đối tượng về phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội; thu hồi tài sản trên 1,3 tỷ đồng; thu giữ 523,7 gam ma túy đá, 3,7g hồng phiến, 52,7 gam cần sa, 7,9g ma túy tổng hợp; thụ lý điều tra 57 vụ, 92 bị can, tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt 96,4% (vượt 6,4% chỉ tiêu đề ra). Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội được siết chặt; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về ANTT được siết chặt, có hiệu quả; triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, xây dựng tàng thư hộ khẩu (đến nay đã đạt 93%); cấp 9.096 hồ sơ CMND (đạt 130% chỉ tiêu đề ra). Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tăng cường chỉ đạo và hoạt động có hiệu quả. Các cơ quan nội chính đã tích cực phối hợp để đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đã phân loại kiểm sát giải quyết 49/50 tin báo, tố giác tội phạm thuộc thẩm quyền, đạt 98% kế hoạch; kiểm sát điều tra 55 vụ, 97 bị can, đã giải quyết 52/55 vụ (đạt 95%); kiểm sát thụ lý truy tố 47 vụ, 90 bị can, giảm 05 vụ, tăng 02 bị can so với cùng kỳ, đã truy tố chuyển tòa 47/47 vụ (đạt 100%); kiểm sát xét xử xong 51 vụ, 102 bị cáo, giảm 02 vụ, tăng 03 bị cáo so với cùng kỳ; kiểm sát và phê chuẩn bắt tạm giữ 22 đối tượng, đảm bảo 100% đều bị khởi tố hình sự để điều tra xử lý; kiểm sát 43 trường hợp tạm giam, đã giải quyết 37 người, đang tạm giam 6 người; kiểm sát thi hành án phạt tù có thời hạn 44 bị án, án phạt tù nhưng cho hưởng án treo19 bị án; đã ra quyết định thi hành án 63/63 bị án, đạt 100%; kiểm sát thi hành án dân sự. Qua kiểm sát đã ban hành 12 bản kiến nghị, 01 kháng nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; 16 bản yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm; xác minh làm rõ điều kiện thi hành án của 25 đối tượng được phân loại không có điều kiện thi hành; trực tiếp nắm tình hình các vụ việc có dấu hiệu tội phạm chưa được thụ lý giải quyết tại 12/12 xã, phường để yêu cầu cơ quan điều tra giải quyết, nhằm để phòng chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng tổ chức được 05 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp.

Tòa án nhân dân thị xã đã thụ lý 158 vụ, việc và giải quyết, xét xử 158 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện việc ủy thác 100% cho Tòa án khác ra Quyết định thi hành án phạt tù đối với 28 bị án theo quy định của pháp luật; ra Quyết định thi hành án phạt tù đối với 54 bị án có hiệu lực pháp luật và hoãn thi hành án chấp hành hình phạt tù đối với 02 bị án (01bị án đang mang thai và 01 bị án đang nuôi con dưới 36 tháng); phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Kỳ Anh rà soát đối chiếu số liệu, danh sách những bị án đã có quyết định thi hành án phạt tù vẫn còn tại ngoại chưa bị bắt thi hành án để kiểm tra, đôn đốc, xác định trách nhiệm giữa các cơ quan, không để lọt những trường hợp đã bị kết án tù nhưng không bị bắt thi hành án.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận và phân loại đồng thời ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân các cấp. Bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Đưa ra thi hành 100% đối với những vụ việc có điều kiện thi hành trong đó: thụ lý thi hành án về việc là 280 việc, số có điều kiện thi hành là 255 việc (chiếm 91%); số thi hành xong đạt tỷ lệ 95,69% về việc và 85,32% về tiền.

Thanh tra thị xã và các phòng chuyên môn đã tham mưu UBND thị xã tổ chức 10 cuộc đối thoại trực tiếp với các hộ dân liên quan đến việc yêu cầu bồi thường do ảnh hưởng sự cố môi trường biển; trong đó có 02 cuộc đối thoại với hơn 250 hộ tiểu thương đại diện cho hơn 500 hộ kinh doanh tại chợ mới; tổ chức tiếp 119 lượt với 163 công dân, trong đó có 11 đoàn đông người với 67 công dân; tiếp thường xuyên 99 lượt với 128 công dân, tiếp định kỳ 20 lượt với 35 công dân. Tiếp nhận và giải quyết 34/57 vụ việc khiếu nại liên quan đến lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...Công tác phòng, chống tham nhũng đã có sự chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước; chỉ đạo việc công khai, minh bạch trong xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý và phòng ngừa tham nhũng.

Phòng Tư pháp đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư pháp ở địa phương. Ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch trọng tâm năm 2018 của ngành; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, triển khai tích cực, hướng về cơ sở; chủ trì, phối hợp tập huấn và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Bộ Luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Tiếp cận thông tin, Luật phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và hệ thống văn bản pháp luật liên quan khác. Tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên thị xã năm 2018. Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực trên địa bàn. Phối hợp xử lý các hành vi vi phạm hành chính đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Những kết quả đạt được trong công tác Nội chính năm 2018 là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Các vấn đề tồn đọng về dất đai, giải phóng mặt bằng vẫn đang được từng bước tháo gỡ, giải quyết; các hoạt động tôn giáo trái pháp luật tiếp tục xảy ra, có tổ chức, có chỉ đạo với tính chất, mức độ gia tăng... Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng của thị xã Kỳ Anh cần tập trung khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phát huy tính chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ để thực hiện thành công nhiệm vụ công tác Nội chính trong năm 2019./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 14.281
   Online: 30