Bình chọn

Quá trình hình thành, điều kiện tự nhiên.

Theo Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13 ngày 10/4/2015 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh và 06 phường thuộc thị xã Kỳ Anh. Phường Sông trí được thành lập trên cơ sở toàn bộ 514,68 ha diện tích tự nhiên và 11.612 nhân khẩu của thị trấn Kỳ Anh.

          Địa giới hành chính phường Sông Trí: Đông giáp phường Kỳ Trinh và xã Kỳ Hưng; Tây giáp xã Kỳ Hoa và huyện Kỳ Anh; Nam giáp xã Kỳ Hưng; Bắc giáp huyện Kỳ Anh.

Phường Sông Trí có đường quốc lộ 1A xuyên suốt địa bàn với chiều dài 6km. Được phân bổ trên 9 tổ dân phố: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 3, Châu phố, Hưng Lợi, Hưng Hòa, Hưng Thịnh, Hưng Bình và Hưng Nhân. Là địa bàn trung tâm của Thị xã Kỳ Anh, có 74 cơ quan, đơn vị, trường học, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Tổng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 532,5 tỷ đồng, trong đó giá trị Nông nghiệp đạt 14 tỷ đồng, giá trị Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng đạt 129,5 tỷ đồng và giá trị Dịch vụ - Thương mại đạt 389 tỷ đồng. Hoạt động của Thương mại - Dịch vụ, công nghiệp - TTCN tiếp tục được duy trì và phát triển. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ, sự kiện chính trị trên địa bàn, tạo không khí sôi nổi trong nhân dân. Công tác Quốc phòng- An ninh được giữ vững.

  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
Thống kê: 14.686
Online: 15