Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8893889

Quốc phòng - an ninh Quốc phòng - an ninh

« Quay lại

Thị xã Kỳ Anh tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới

 

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trên địa bàn luôn được Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh quan tâm đúng mức, góp phần nâng cao hiệu quả mặt công tác quan trọng này, xây dựng Thị xã giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, hoạt động khủng bố, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, biểu tình diễn ra ở nhiều quốc gia. Ở trong nước, trong tỉnh, vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền gia tăng các hoạt động chống phá. Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đời sống của một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn, an ninh vùng giáo, an ninh nông thôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tệ nạn xã hội gia tăng; các thế lực thù địch ra sức chống phá, kích động, xuyên tạc, xúi dục một số bộ phận nhân dân tham gia tuần hành trái phép, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những khó khăn trên đã tác động không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của địa phương.

           Nhưng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh…Đảng bộ và nhân dân thị xã Kỳ Anh đã nổ lực phấn đấu đạt được nhiều mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến nay trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã về đích cuối năm 2018. Công tác chỉnh trang đô thị ngày càng đạt được nhiều kết quả quan trọng, quốc phòng - an ninh ngày càng được củng cố và tăng cường. Đặc biệt, là địa bàn kinh tế trọng điểm với nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang được triển khai nên Công an thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác quản lý nước ngoài,... Thành lập các tổ công tác định kỳ và đột xuất kiểm tra, chấn chỉnh các điểm kinh doanh lưu trú trên địa bàn; xử lý các tồn đọng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

 

Lực lượng công an ra quân trấn áp tội phạm

 

          Hàng năm, tổ chức sơ, tổng kết và triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh từ thị xã đến cơ sở được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ngày càng được nâng lên. Luôn xác định đảm bảo quốc phòng - an ninh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác quốc phòng - an ninh, nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội,  xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh ngày càng được tăng cường.

 

Hội thao huấn luyện dân quân tự vệ

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế, khó khăn, nhất là việc xây dựng một số mô hình đảm bảo an ninh trật tự có nơi còn hình thức, hiệu quả còn hạn chế; việc xây dựng khu vực phòng thủ, căn cứ chiến đấu, xây dựng thao trường, bãi tập phục vụ cho công tác huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang còn hạn chế về nguồn lực; tình hình khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách xã hội, hoạt động của một số loại tội phạm, tệ nạn ma túy, cờ bạc, có lúc vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp...

Xác định đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới có vai trò quan trọng, đặc biệt đối với vùng trọng điểm về kinh tế nhưng lại hết sức phức tạp và nhạy cảm như thị xã Kỳ Anh thì lại càng trở nên quan trọng hơn. Hơn nữa thời gian tới tình hình còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đầy rẫy những khó khăn vì vậy cấp ủy, chính quyền thị xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên bằng việc xây dựng các chương trình hành động cụ thể; nắm chắc tình hình, bám dân, nắm chắc lòng dân, dựa vào dân. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là vùng tái định cư, vùng đang gặp nhiều khó khăn, tạo cơ sở và nền tảng cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, quản lý địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm. Chủ động xây dựng và bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến, làm thất bại âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch; có biện pháp khắc phục, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giảm trọng án, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông; tiếp tục củng cố và phát huy các mô hình, điển hình về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ xây dựng cơ sở, xã, phường vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, tạo sự chuyển biến đồng đều, vững chắc giữa các địa phương. Tiếp tục đầu tư xây dựng, củng cố các công trình trong căn cứ chiến đấu, thao trường huấn luyện; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ngân sách tài chính cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Xây dựng mối đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc./.

 

Hà Thị Thúy Diễu - Văn phòng Thị ủy

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này