Ngày 10/02/2023, UBND thị xã đã hành Hướng dẫn bộ tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, gồm 9 nhóm tiêu chí và 52 tiểu tiêu chí tại Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Các văn bản hướng dẫn cụ thể tiêu chí của các phòng phụ trách gửi kèm bên dưới.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.210.118
    Online: 95