UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định chủ trương đầu tư Dự án phong điện đầu tiên tại thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có công suất thiết kế 120 MW, dự kiến xây dựng 25 tuabin gió với tổng vốn đầu tư hơn 4.687 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 về chủ trương đầu tư Dự án Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh tại thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh. Dự án có công suất thiết kế 120MW (25 tua bin gió), tổng mức đầu tư 4.687,4 tỷ đồng. Sản lượng điện thương phẩm hằng năm ước tính 350,357 GWh/năm.

Tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án

Dự án do Công ty CP Phong điện HBRE Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công trong tháng 10/2020. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, kể từ ngày ban hành quyết định chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án 18 tháng sau khi ban hành quyết định chủ trương đầu tư.

Theo quyết định, Nhà đầu tư phải thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, quy mô, tiến độ và các nội dung khác được quy định tại quyết định chủ trương đầu tư; tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư về hồ sơ, thủ tục, đảm bảo an ninh trật tự để triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

Công ty CP Phong điện HBRE Hà Tĩnh là đơn vị thành viên của Công ty CP Tập đoàn HBRE (HBRE Group). HBRE Group thành lập từ năm 2010 đã, đang thực hiện các dự án điện gió ở Tây Nguyên, Phú Yên…

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 837.896
    Online: 73