Sáng ngày 13/1, cơ quan UBND thị xã Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020, các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Luân , chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND thị xã báo cáo hoạt động công đoàn

 

 

 

          Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, tập trung của Thường trực Thị uỷ, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thị xã;  tích cực, chủ động của các phòng, ban và việc chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của đội ngũ cán bộ công chức cơ quan nên tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trật tự, kỷ cương hành chính, nội vụ cơ quan khá tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. Các phòng, ban thuộc cơ quan UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Cương, Chánh văn phòng HĐND - UBND thị xã báo cáo hoạt động cơ quan

 

          Ngay từ những ngày đầu năm, các phòng, ban đã tham mưu UBND thị xã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và Kế hoạch khung triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020, trong đó, xác định tất cả các đầu việc để tập trung chỉ đạo, hoàn thành. Các phòng, ban, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò thanh mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực phụ trách. Đã tham mưu UBND thị xã ban hành 8357 văn bản chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan được thực hiện nghiêm túc, công tác cải cách hành chính thực hiện có hiệu quả, các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sôi nổi trong cán bộ, viên chức.  

        Tại Hội nghị các đại biểu đã có các kiến nghị đề xuất như:  Cần hỗ trợ  phụ cấp làm thêm giờ, chế độ nghỉ phép cho cán bộ, viên chức, các chế thanh toán công tác phí, chế đọ bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ và  xây dựng nhiều sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...  

 

Đồng chí Phan Duy Vĩnh, UVBTV, Phó chủ tịch TT UBND thị xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

         Phát biểu với hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong năm 2019. Bước sang năm 2020,  mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo,  Tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.  

        Tại hội nghị đã ký giao ước thi đua giữa các phòng ban với cơ quan UBND thị xã về thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua năm 2020.  

 

                                   

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 226.950
   Online: 67