Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Kỳ Lợi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI bên cạnh những thuận lợi thì biết bao bộn bề khó khăn của sự cố môi trường biển năm 2016, nhiều vướng mắc, tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm, hơn ½ dân số của xã sống trên địa bàn 3 xã, phường khác nên tác động không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhưng vượt lên tất cả, Đảng bộ và nhân dân Kỳ Lợi đã chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ngày càng được nâng lên, nhân dân tin tưởng, phấn khởi vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Hình ảnh khu tái định cự thôn Tân Phúc Thành 1 tại phường Kỳ Trình

            Một nhiệm kỳ đi qua với những khó khăn, thách thức đan xen, song BCH Đảng bộ xã Kỳ Lợi đã có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nên  tốc độ phát triển kinh tế xã hội của Kỳ Lợi đã có những khởi sắc, kết quả đáng tự hào. 

          Cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng 22%; Thương mại - Dịch vụ 51 %; nông nghiệp 27%, thu ngân sách nhà nước trên địa đạt 25,5 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch. Công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ có bước chuyển biến theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp địa phương đạt 99 tỷ đồng; thành lập 9 doanh nghiệp, HTX nâng tổng số doanh nghiệp lên 25 doanh nghiệp trên địa bàn,  xây dựng 64 mô hình kinh tế, có 315 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.  Nhiều hộ gia đình đã đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, kinh doanh có hiệu quả đã tạo điều kiện giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho các hộ gia đình và xã hội. Thương mại - dịch vụ từng bước ổn định, đến nay đạt 430 tỷ đồng, có 285 hộ kinh doanh cá thể, các dịch vụ vận chuyển hàng hóa ở Cảng Vũng Áng, dịch vị kinh doanh bè nổi đã thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia, góp phần nâng cao thu nhập ổn định đời sống cho Nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm.

Đảng bộ tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên

        Phát huy tiềm năng lợi thế của xã miền biển, NQ đại hội Đảng bộ xã Kỳ Lợi nhiệm kỳ qua đã xác định, coi nghề đánh bắt thủy hải sản là mũi đột phá trong phát triển kinh tế xã hội,, Bằng các chính sách khuyến khích động viên bà con ngư dân đầu tư mua sắm ngư cụ, đóng mới tàu thuyền có công suất lớn để vươn khơi, bám biển,  hiện  toàn xã có 858 tàu, thuyền đánh bắt, sản lượng khai thác bình quân hàng năm đạt 2700 tấn/năm, nhờ vậy, cuộc sống của bà con ngư dân từng bước được cải thiện, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu lên từ nghề đánh bắt thủy hải sản.

       Là địa phương  thuộc diện di dời tái định cư, do vậy, NQ đại hội Đảng bộ xã Kỳ Lợi lần thứ XXVI xác định; Công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC và GPMB được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đảng ủy xã Kỳ Lợi đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác, tổ tuyên truyền vận động, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thực hiện công tác bồi thường, tái định cư, GPMB. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ bước đầu gặp không ít khó khăn, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh; sự chỉ đạo sâu sát của thị xã, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các ngành Công an, Bộ đội biên phòng … cùng với sự đồng thuận của Nhân dân nên đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong 5 năm đã GPMB phục vụ 9 công trình dự án, trong đó có các dự án lớn như dự án di dời thôn Tân Phúc Thành 2, 3; dự án cầu cảng quôc tế Lào- Việt; dự án cảng Hoành sơn; dự án cảng Phoenix; dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2….Các dự án đã thu hồi trên 139 ha đất, ảnh hưởng đến 1.300 lượt hộ dân; đã có 957 lượt hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với 426 tỷ đồng, di dời hơn 540 ngôi mộ lên khu tái định cư.

             Tại các thôn được di dời lên vùng tái định cư, cuộc sống của người dân dần được ổn định, sức sống mới ở vùng tái định cư  đang dần đổi thay, Cơ sở hạ tầng được xây dựng nhằm đáp ứng đời sống dân sinh..

Để người dân có việc làm ổn định khi lên nơi ở mới, Đảng ủy, chính quyền xã Kỳ Lợi đã phối với với các ban ngành cấp tỉnh, thị xã Kỳ Anh phối hợp đào tạo  chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả. Tổng số lao động có việc làm trên địa bàn là 4293 người, chiếm 99% trong độ tuổi, đã tổ chức đào tạo sơ cấp nghề, dưới 3 tháng cho 810 người. Các chính sách giảm nghèo được thực hiện tốt, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

 

Hình ảnh giải phóng mặt bằng

        Công tác bồi thường và khắc phục sự cố môi trường biển, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho Nhân dân khôi phục sản xuất, đảm bảo cuộc sống cho người dân. Công tác quản lý quy hoạch, tài nguyên môi trường, xây dựng được tăng cường

       Văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80 %, gia đình thể thao đạt 36%,  4 thôn;đạt danh hiệu văn hóa, thành lập 21 câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao. Các thiết chế văn hoá thường xuyên được quan tâm đầu tư xây dựng đảm bảo sinh hoạt cho các khu dân cư, các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng được người dân đồng thuận thực hiện và bước đầu đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

       Nhờ huy động sức mạnh của toàn xã hội cho công tác giảm nghèo nên đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt,  tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 6% năm 2020;  Triển khai thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội;.. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

       Mặc dù khó  khăn  hoạt động ở nhiều điểm trường, những năm qua, công tác giáo dục - Đào tạo được Đảng ủy, chính quyền quan tâm, chăm lo, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, công tác xã hội hóa giáo dục đạt được nhiều kết quả tốt, phong trào khuyến học, khuyến tài được phát huy. Trong 5 năm có 141 em đậu vào các trường đại học cao đẳng, 105 em tham gia học các trường trung cấp chuyên nghiệp, học nghề; tỷ lệ học sinh đậu vào các trường THPT hàng năm trên 90%; có 19 em  giỏi tỉnh, 228 em giỏi thị xã, 2.802 em giỏi trường, tỷ lệ lên lớp đạt 99%.

        Nhìn lại nhiệm kỳ  2015- 2020, cùng với những nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác BT- di dời tái định cư. Đảng bộ xã Kỳ Lợi  đã tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ xã  thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nhờ vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên.  Ban chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Lợi đã xây dựng Quy chế làm việc và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy chế, phân công cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách từng lĩnh vực, các chi bộ, thôn dân cư. Qua đó đã phát huy được vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tổ chức sắp xệp bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả, qua thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 164- NQ/HĐND tỉnh đã tinh giản 5 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 21 người không chuyên trách cấp thôn, sát nhập 4 tổ chức hội, bố trí lại cán bộ tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, tận tình phục vụ Nhân dân.

      Trong nhiệm kỳ, đã bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu 72 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp 54 đảng viên, đạt 108% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội,, Chất lượng đội ngũ đảng viên ngày một nâng lên. Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ.

       Dẫu còn bao bộn bề khó khăn của địa phương tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm. Nhưng trước yêu cầu đổi mới và phát triển, tin tưởng với sự đồng thuận, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, với sự gương mẫu, tận tụy, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, bằng những giải pháp đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, Đảng bộ xã Kỳ Lợi sẽ hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII đề ra đó là:  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; quyết tâm xây dựng xã Kỳ Lợi phát triển theo hướng đô thị, đồng hành cùng thị xã Kỳ Anh đổi mới và phát triển trên con đường đô thị loại III.

                              

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 231.395
    Online: 28