Phòng Tư pháp thị xã Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác tư pháp và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch công tác tại 11 xã, phường.

  

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng Tư Pháp chủ trì hội nghị  

        Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng phòng Tư pháp đánh giá một số kết quả trong quý I/2020 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là trong quý II/2019; trong đó tập trung nhấn mạnh nhiệm vụ số hóa hộ tịch giai đoạn 2.

        Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp tại cơ sở. Các ý kiến này đã được Lãnh đạo phòng Tư pháp giải đáp, đưa ra các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt hơn nữa công tác Tư pháp trong thời gian tới.

       Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh khẳng định kết quả thực hiện công tác Tư pháp đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương và chỉ ra các tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới công chức, viên chức ngành Tư pháp từ thị xã đến cơ sở phải rà soát nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm để tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức thực hiện đúng thời gian tiến độ đề ra; thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp trên tất cả các lĩnh vực./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 637.069
    Online: 25