Chi bộ Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh vừa tổ chức đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có lãnh đạo Hạt Kiểm Lâm tỉnh cùng các đồng chí Nguyễn Anh Ngọc, UVBTV - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, Trần Thị Huyền, UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, các ban xây dựng Đảng Thị ủy đã tới dự đại hội.

         

Đồng chí Nguyễn Sỹ Sơn, Bí thư chi bộ  trình bày báo cáo chính trị

       Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Hạt kiểm lâm thị xã Kỳ Anh chủ động tham mưu kịp thời cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh; cấp ủy, chính quyền thị xã ban hành nhiều văn bản quản lý nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác tham mưu, phối hợp nên Hạt Kiểm lâm đã phát huy được sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

      Chi bộ đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân; đối với chính quyền các cấp, cơ quan chức năng, chủ rừng và nhân dân. Tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững  thị xã quy định về điều kiện để cho phép đốt xử lý thực bì. Phát hiện và xử lý vi phạm hành chính: 05 vụ; trong đó có 01 vụ do Công an thị xã chuyển xử lý. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, đã phạt tiền: 31.600.000 đồng. Tịch thu lâm sản: 8,6 m3 gỗ các loại và 13,6 kg động vật rừng, nộp ngân sách nhà nước: 48.283.000 đồng. Ngoài ra, phối hợp và tham mưu cho UBND cấp xã xử phạt 31 vụ vi phạm trong phòng cháy, chữa cháy rừng, phạt tiền 44.330.000 đồng.

       Cùng với thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng,PCCR, công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể được quan tâm chăm lo. Hàng năm cán bộ đảng viên được quán triệt đầy đủ, kịp thời chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Trong 5 năm Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hạt Kiểm lâm được Bộ NN- PTNT và cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen. 

 Đồng chí Nguyễn Anh Ngọc, UVBTV- Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy biểu dương những thành tích mà Chi bộ Hạt Kiểm lâm thị xã đạt được trong nhiệm kỳ qua

         Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Ngọc, UVBTV- Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đã biểu dương những thành tích mà Chi bộ Hạt Kiểm lâm thị xã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh: Tiếp tục quán triệt các NQ, Chỉ thị của cấp trên về nhiêm vụ phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền thị xã về tiếp tục đổi mới công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCR. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ  cho cán bộ đảng viên.

Các đồng chí lãnh đạo thị xã tăng hoa chúc mừng Ban Chi ủy mới

       Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh  khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

                                        

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 185.486
    Online: 64