UBMTTQ tỉnh vừa tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ tại thị xã Kỳ Anh. Tham gia có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, TUV - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm trưởng đoàn giám sát. Về phía thị xã Kỳ Anh có đồng chí Phan Duy Vĩnh- Phó Bí thư TT Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cùng lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể liên quan.

       

Đoàn đã trực tiếp đến các hộ gia đình để nắm bắt tình hình

      Trước khi bước vào buổi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình rà soát, niêm yết danh sách và chi trả chính sách tại một số thôn ở xã Kỳ Hà và xã Kỳ Hoa.

      Trên cơ sở các văn bản triển khai chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Trung ương, của tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân sau dịch Covid–19. Cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh đã tập trung quán triệt, ban hành kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện; tuyên truyền trong các tầng lớp; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 42 và hội đồng thẩm định hồ sơ.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã báo cáo kết quả thực hiện NQ 42  của Thủ tướng Chính phủ tại thị xã Kỳ Anh

      Kết quả, đối với 3 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp thường xuyên; hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng số đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ là 9.095 người với tổng số tiền đề nghị phê duyệt chi trả là 9.934.500.000 đồng. Đến hết ngày 11/05/2020, đã có 11/11 xã, phường thực hiện việc chi trả cho 8.027 đối tượng( đạt trên 92%).

     Tuy nhiên trong quá trình thực hiện việc triển khai Nghị quyết 42 của Chính phủ, thị xã Kỳ Anh gặp khó khăn, vướng mắc trong việc rà soát đối tượng lao động tự do. Tại cuộc họp, đại biểu đề nghị UBND tỉnh sớm tổ chức tập huấn và sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thống nhất các tiêu chí, đối tượng, mốc thời gian đối với chính sách hỗ trợ cho 4 nhóm còn lại.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cáo kết quả thực hiện NQ 42 của TTCP tại thị xã Kỳ Anh

        Phát biểu kết luận, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc  của cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ. Thời gian tới, đề nghị thị xã cần tiếp tục tuyên truyền cho người dân hiểu đúng chủ trương chính sách; phát huy vai trò của tổ liên gia và khu dân cư trong việc rà soát đối tượng, triển khai các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ, trong đó chú trọng dành thời gian cao điểm cho công tác chi trả; tăng cường công tác giám sát cấp xã, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng. Đối với những kiến nghị, đề xuất, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, tiếp thu để trình lên cấp trên xem xét.

   

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 185.448
    Online: 39