Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự thị xã Kỳ Anh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

       Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; xây dựng LLVT thị xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh - cụm an toàn làm chủ; phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, phòng chống thiên tai, dịch họa, xây dựng nông thôn mới... góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự thị xã Kỳ Anh.

       Được sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các Phòng, Ban thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể thị xã và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, Đảng bộ Quân sự thị xã Kỳ Anh đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ QS lần thứ Nhất đã đề ra.

Công tác sẳn sàng chiến đấu luôn được quan tâm trên mọi tình huống

Tiềm lực quốc phòng được củng cố, nền quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Công tác phối hợp với lực lượng công an, lực lượng biên phòng không ngừng được tăng cường, đưa lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy kinh tế trên địa bàn phát triển.

Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được coi trọng. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đảng ủy quân sự Thị xã Kỳ Anh là đã tham mưu và tổ chức bồi dưỡng cho 3.130 lượt người, thuộc các đối tượng 2,3,4.

Công tác đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường được quan tâm đúng mức, bảo đảm kế hoạch sát với yêu cầu thực tế đặt ra. Kết quả trong nhiệm kỳ qua đã lựa chọn gửi đi đào tạo 07 đồng chí, sau khi học đã bố trí sắp xếp nơi làm việc phù hợp và phát huy được trình độ, kiến thức vận dụng vào điều kiện thực tiễn.

Chỉ thị 36 của Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới được quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, sát với tình hình thực tế.

Hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở thị xã, Ban điều hành các cụm nội thị, Ban xây dựng cơ sở xã, phường từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, tăng cường. Hằng năm, trên 90% xã, phường đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện.

Công tác lãnh đạo xây dựng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời điểm, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm được thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

Hiện nay, trong lực lượng dân quân tự vệ Thị xã Kỳ Anh, tỷ lệ đảng viên chiếm 30% (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra); Lực lượng dự bị động viên được sắp xếp biên chế đầy đủ, thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, tỷ lệ đảng viên chiếm 2,5 % (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết).

Công tác quán triệt và tổ chức thực hiện mệnh lệnh, hướng dẫn huấn luyện chiến đấu của Quân khu và của Bộ CHQS tỉnh được triển khai kịp thời, nghiêm túc, bài bản. Việc xây dựng hệ thống văn kiện huấn luyện đầy đủ, đúng quy định, phù hợp với các đối tượng. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng. Các đối tượng được tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Trong nhiệm kỳ qua đã có 250 thanh niên nhập ngũ. Công tác tuyển sinh quân sự đúng nguyên tắc. Việc đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được tổ chức chu đáo, đúng quy định. Đảng ủy quân sự Thị xã cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác định hướng giới thiệu việc làm cho số quân nhân xuất ngũ.

Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng được tham mưu kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần hạn chế hậu quả, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tiến hành đồng bộ, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới đã có nhiều cách làm sáng tạo, điển hình như tổ chức hội thi, hội thao chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được duy trì thường xuyên, tạo động lực, niềm tin cho các tổ chức, cá nhân vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với đấu tranh phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thường xuyên được coi trọng. Cơ quan, đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về chính trị. Tham gia tích cực vào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,.

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được triển khai thực hiện nghiêm túc, đi vào chiều sâu, trở thành động lực, ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Biểu hiện sinh động về kết quả trong công tác xây dựng đảng bộ nhiệm kỳ qua là 100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 85% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, (tỷ lệ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt 05% Nghị quyết đại hội đề ra). 100% cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, trong đó có 90% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự giúp các hộ dân cải tạo vườn tạp trong phong trào xây dựng NTM tại xã Kỳ Nam

       Song song với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kỳ Anh đã tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả một số nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, LLVT thị xã Kỳ Anh đã tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với hằng nghìn ngày công và số tiền hơn 250 triệu đồng. Qua đó, đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của LLVT cùng các cấp, các ngành và toàn dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần cùng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III.

Công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng luôn được Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Vấn đề cốt lõi là qua đó tạo sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với sự lãnh đạo của cấp ủy. Phương pháp, phong cách lãnh đạo không ngừng được đổi mới, gắn liền với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Đại hội Đảng bộ Quân sự Thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020- 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn mới. Đại hội xác định chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đơn vị VMTD, tiêu biểu; chủ động tham mưu, tăng cường phối hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển”. với 3 khâu đột phá: Nâng cao năng lực nắm và dự báo tình hình, tham mưu, phối hợp giải quyết hiệu quả các tình huống. Tăng cường quản lý tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát đi vào thực chất, hiệu quả.

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Kỳ Anh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vững tin bước vào nhiệm kỳ mới, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thị xã Kỳ Anh ghi dấu ấn mới.

              

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 637.119
    Online: 26