Chi bộ Bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh vừa tổ chức đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Về tham dự đại hội có lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hải, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMMTTQ thị xã cùng các ban xây dựng Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hải, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thị xã tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại biểu tham dự đại hội

      Chi bộ Bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh với nhiệm vụ chính trị là tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiển y tế trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đảng bộ và chính quyền thị xã Kỳ Anh, sự phổi hợp của các phòng ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sử dụng lao động,đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn. Cùng với  phát huy vai trò tinh thần  trách nhiệm  của cán bộ, đảng viên  nên  chi bộ BH XH thị xã Kỳ Anh đã  thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết chi bộ đã đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Phó Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo chính trị

          Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ cũng đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quán triệt và triển khai nghiêm túc các Nghi quyết, Chị thị, kết luận của Đảng, chủ trương, pháp luật của Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên; luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị  tư tưởng, gắn với tư cách đạo đức lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, nên trong nhiệm kỳ qua không có cán bộ, đảng viên vị phạm kỷ luật.

         Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hải, UVBTV, Trưởng Ban Dân vân Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã 

đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

         Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hải, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thị xã đã đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả việc triển khai, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện Chị thị  05 của Bộ chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quan tâm đến công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.., gắn với đó là giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm cho các đối tượng tham gia một cách kịp thời, đúng qui định.

          Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hải, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thị xã và lãnh đạo BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng ban chi ủy mới

      Sau một thời gian làm việc với tinh thần dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu được Ban chi ủy, bầu Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II và thành công tốt đẹp./.     

    


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 185.415
    Online: 28