Người sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, ... phải có trách nhiệm tìm hiểu pháp luật, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về truyền đưa, cung cấp, chia sẻ, quảng cáo các thông tin, sản phẩm trên môi trường mạng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 637.074
    Online: 25