Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19(nCoV), Phòng Văn hóa & Thông tin đề nghị: UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo thực hiện phát nội dung do phòng Văn hóa & Thông tin biên tập, ghi âm, các khuyến cáo của ngành y tế trên trên hệ thống truyền thanh cơ sở vào các buổi sáng, trưa, chiều tối, với thời lượng tối thiếu 60 phút/ngày; trên phương tiện xe tuyên truyền lưu động đảm bảo thông tin đến được với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 637.091
    Online: 25