Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-BCĐIUU ngày 06/03/2020 của Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh; Công văn số 308/STTTT-TTCNTT ngày 29/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền các hành vi được xác định là khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, Phòng Văn hóa - Thông tin đề nghị Trung tâm VH-TT, UBND các xã, phường   thực hiện phát nội dung tuyên truyền: "Mười bốn hành vi được xác định là khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định" trên hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân được biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 185.498
    Online: 71