Thị xã Kỳ Anh là một đô thị trẻ năng động với nhiều dự án kinh tế lớn được triển khai trên địa bàn. Bên cạnh những thuận lợi thì sự phức tạp về mặt an ninh trật tự cũng diễn ra như một hệ lụy. Nắm bắt được thực tế này, những năm qua, Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội

                                                       Giữ vững ANTT địa bàn trọng điểm

        Ngày 18/5/2015, Công an thị xã Kỳ Anh được thành lập. Đến ngày 1/6/2015, Thị ủy Kỳ Anh ban hành Quyết định số 13 thành lập Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh với 11 chi bộ trực thuộc. 5 năm qua, với nhiều khó khăn, thử thách nhưng Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sỹ thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo giữ vững  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân giành nhiều thắng lợi, xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành trung tâm kinh tế phía nam của tỉnh Hà Tĩnh.

 

Lực lượng Công an ra quân lập laị trật tư ATGT

 

      Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh đã tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thị xã chỉ đạo các ngành, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Công an, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Công an tĩnh về công tác đảm bảo an ninh quốc gia với các nội dung cụ thể, sát tình hình thực tế ở địa phương.

      Đặc biệt chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn hoạt động móc nối, lôi kéo, chống phá của các tổ chức phản động và tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự sau sự cố môi trường biển năm 2016. Đồng thời xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo triển khai kịp thời, quyết liệt các đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các năng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động lưu động, đối tượng có tiền án, tiền sự, lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí nóng để gây án; đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy...

Ký kết phối hợp bảo đảm ANTT trên địa bàn

Tiến hành tiêu hủy pháo nổ

        Thị xã Kỳ Anh là địa bàn có KKT Vũng Áng nên các vấn đề  liên quan đến người nước ngoài, đến tuyến biển, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội được thực hiện tốt, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra.  Việc cấp, đổi chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu được thực hiện kịp thời, đảm bảo rút ngắn thời gian phục vụ nhân dân. Công tác quản lý, sử dụng vũ khí - vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ được tăng cường. có hiệu quả.  .

       Công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, phòng, chống cháy rừng được quan tâm thực hiện có hiệu quả.. Các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông được đẩy mạnh. Tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt tiền 12,8 tỷ đồng.

       Công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý người vi phạm Luật giao thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm túc. Một trong những kết quả nổi bật là Công an Thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với các ngành, các xã, phường thành lập, củng cố, duy trì và nhân rộng 15 mô hình điển hình trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

      Đến nay đã có 10 mô hình hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như: mô hình “Đội cơ động phường, xã”, “Giáo họ an toàn, gia đình hòa thuận”, “Tiếng kẻng an ninh”, "Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Dự án Formosa... Tất cả đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo bình yên cuộc sống của nhân dân cũng như hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là tại Khu kinh tế Vũng Áng.

       Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Công an Thị xã Kỳ Anh thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Trong 5 năm qua, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị đã quyên góp hỗ trợ 550 triệu đồng và huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp đỡ các xã, phường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để lại dấu ấn trong lòng cán bộ và nhân dân các phường, xã.

 

 

                                                 Xây dựng lực lượng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

     Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm luôn được Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh quan tâm, chú trọng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định 102 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hàng năm, Đảng ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức cho các chi bộ trực thuộc ký giao ước thi đua thực hiện các chuyên đề để đảng viên, cán bộ, chiến sỹ đăng ký nội dung làm theo và thực hiện. Đồng thời triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, đưa lại hiệu quả thiết thực, nhất là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 07 của Bộ Trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới, gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân bãn lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

        Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công an thị xã thường xuyên quán triệt, thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thị ủy để thông báo tình hình và trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc xác minh những cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về chính trị; thẩm định tiêu chuẩn chính trị khi đề bạt, bố trí cán bộ. Phối hợp tốt với Ủy ban kiểm tra Thị ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Phối hợp hiệu quả với Ban Dân vận Thị ủy trong công tác dân vận ở cơ sở, nhất là xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ... ; phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc phản động của các thế lực thù địch.

Cán bộ chiến sỹ Công an giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Cán bộ chiến sỹ Công an giúp nhân dân khắc phục thiên tai

        Đảng bộ Công an Thị xã Kỳ Anh thường xuyên quán triệt, thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với các Ban đảng của Thị ủy về những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận được chú trọng, được nhân dân tích cực ủng hộ, giúp đỡ cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, qua đó kịp thời xử các vụ việc phức tạp tại cơ sở. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Công an, Viện kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử. Hàng năm, Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thị xã và các Đồn, Trạm biên phòng trên địa bàn tăng cường làm tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ, huấn luyện, tuyển quân, giải quyết xử lý các vụ việc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với  thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc. Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, thủ tục. Đảng ủy Công an Thị xã Kỳ Anh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác cán bộ. Đến nay đã có 20 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy được bố trí về 5 xã trên địa bàn công tác.

        Điều đáng ghi nhận trong những năm qua là Công an Thị xã Kỳ Anh đã tổ chức hàng chục “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” tại 12/12 phường, xã và các doanh nghiệp. Qua đó đã có hàng trăm lượt ý kiến góp ý của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân nhằm xây dựng phong cách, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, lễ tiết tác phong, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

        Ghi nhận thành tích đã đạt được trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. 3 năm liên tục 2015, 2016, 2017 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”. Công an thị xã Kỳ Anh cũng vinh dự được nhận cờ thi đua của Bộ Công an trong phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018. Đó là những phần thưởng cao quí để Đảng bộ Công an Thị xã Kỳ Anh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao vai trò lãnh đạo, lập nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ mới, tích cực góp phần vào quá trình đi lên của Thị xã Kỳ Anh - xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của một đô thị trẻ ở phía nam Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển sâu rộng./.

 

                                                             


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 185.421
    Online: 33