Đảng bộ phường Kỳ Phương là một trong 02 đơn vị được Ban Thường vụ Thị ủy chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của địa phương, ngoài việc đánh giá kết quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ phường 5 năm qua còn quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kỳ Phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong hai ngày 18, 19/3 tới.

 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Kỳ Phương là đơn vị nằm ở trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, cán bộ và nhân dân phường Kỳ Phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Tình hình kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu theo hướng Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ.

Các mô hình sản xuất phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, thu nhập cho nhân dân

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường ngày càng đi vào nền nếp; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư góp phần xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc. Đến nay đã phường đã thực hiện hoàn thành 5 nhóm nhiệm vụ, 24 tiêu chí và được UBND thị xã công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất đạt 270,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng.

 

Huy động nguồn lực nhân dân tham gia xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

Đến nay trên địa bàn phường có 69 mô hình phát triển sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại, trong đó 150 xe, máy công trình các loại; 11 doanh nghiệp, 05 HTX và 279 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ hoạt động có hiệu quả. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; 5 năm qua, phường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện GPMB phục vụ triển khai 07 dự án, với tổng diện tích thu hồi là 132,8 ha.

Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục, đào tạo được chăm lo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, được quần chúng nhân dân tích cực đồng tình hưởng ứng. Đến nay, 7/7 tổ dân phố trên địa bàn giữ vững danh hiệu văn hóa, 5/5 cơ quan đạt đơn vị văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,96%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 25%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp từ phường đến tổ dân phố, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Tỷ lệ hộ nghèo từ 11,52% năm 2015 giảm xuống còn 8,27% năm 2019; Hộ cận nghèo đến nay còn 4,8%. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thường xuyên được chú trọng.  

Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác huấn luyện Quân sự, tuyển, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tổ chức diễn tập phòng thủ đảm bảo đúng mục đích yêu cầu, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Chú trọng xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình an ninh trật tự mô hình Tiếng kẻng An ninh, Dòng họ tự quản, Tổ liên gia tự quản...công tác nắm tình hình, quản lý hành chính, hộ hẩu được tăng cường;  kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Tập trung tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đặc biệt là triển khai quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác tổ chức cán bộ được chăm lo thực hiện. Phát huy hiệu quả mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường, nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố ở 07 tổ dân phố. Quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt công tác phát triển, quản lý đảng viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 55 đảng viên.

 Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện trong đó chú trọng xây dựng quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và UBKT theo Điều lệ Đảng. Trong 5 năm, đã tiến hành 35 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, trong đó 10 cuộc của Ban Thường vụ Đảng ủy, 25 cuộc của Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy. Công tác dân vận của Đảng bộ từng bước hoạt động đi vào chiều sâu, có chất lượng. Tích cực vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, thực hiện chủ đề các năm mà thành phố xác định.

 

 

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng thực sự dân chủ, kỷ cương, sâu sát; với phương châm “chọn việc trọng tâm, phân công người chỉ đạo và chịu trách nhiệm”. Hoạt động của chính quyền được đổi mớihiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở được nâng cao. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện hiệu quả. Chất lượng hoạt động Mặt trận và các đoàn thể không ngừng được nâng lên.

Ghi nhận những thành tích của cán bộ và nhân dân phường Kỳ Phương trong quá trình nỗ lực phấn đấu; Đảng bộ năm năm liên tục được BTV Thị ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen và UBND Tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân phường Kỳ Phương có thể tự hào về những kết quả đạt được bằng sự nổ lực cố gắng, bằng tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Tuy vậy, yêu cầu đặt ra cho Kỳ Phương còn rất nặng nề trong tiến trình xây dựng quê hương. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Kỳ Phương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong tháng 3/2020, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân của phường trong năm 2020. Với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Sáng tạo, Phát triển”, tin rằng Đại hội chính là điểm nhấn quan trọng nhất trong việc thể hiện quyết tâm xây dựng phường Kỳ Phương ngày càng giàu đẹp, văn minh./

Một số hình ảnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXX.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 185.509
    Online: 77