Quyết định v/v phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, hỗ trợ, GPMB khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng đoạn qua thị xã Kỳ Anh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 185.574
    Online: 111