Quyết định v/v phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, hỗ trợ, GPMB khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hệ thống kho bãi tập kết vật tư và lưu giữ hàng hóa (Khu vực 2) tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 185.526
    Online: 103