Quyết định v/v phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, hỗ trợ, GPMB khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tại phường Kỳ Thịnh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 185.428
    Online: 31