Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị uỷ, Chương trình, kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong tháng 3 năm 2020, Ban Tuyên giáo Thị uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

 

1. Tuyên truyền các sự kiện chính trị, thời sự nổi bật, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 3-2020 như: Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân (3/3); Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3);  89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2018)…

2. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thị ủy về phòng chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh các tin, bài khuyến cáo, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa; không lơ là, chủ quan nhưng cũng không gây hoang mang, lo lắng trong xã hội. Cập nhật thường xuyên, chính xác các thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh từ nguồn tin chính thức của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, phòng Y tế. Chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin gây hoang mang trong dư luận về dịch bệnh. 

3. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách mới của Đảng; nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng biểu dương những mô hình, gương điển hình trong cán bộ, đảng viên, nhân dân học và làm theo gương Bác; các hoạt động thông tin, đối ngoại của Đảng, Nhà nước..

4. Tăng cường tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nắm bắt tình hình, tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…Quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị, đối nội, đối ngoại quan trọng, những ngày kỷ niệm, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

5. Tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội của thị xã 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2020:

- Tiếp tục tuyên truyền về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm; ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ lao động, sản xuất, các chính sách BHXH, BHYT…; các Luật mới, chính sách mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2020.

- Tuyên truyền kết quả, lộ trình, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng đô thị loại 3; xây dựng nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị;công tác giải phóng mặt bằng;  tình hình, các giải pháp, khuyến cáo phòng, chống dịch, bệnh mùa đông xuân; dịch cúm gia cầm đang xảy ra có diễn biến phức tạp; công tác phòng cháy chữa cháy rừng, công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai trong năm 2020 với tinh thần 04 tại chỗ tại các địa phương, đơn vị; việc thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn thị xã.

Trên đây là một số định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 3/2020, đề nghị các địa phương, đơn vị, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội quan tâm tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân. Định hướng này tiếp tục được bổ sung khi có tình hình mới phát sinh hoặc sự chỉ đạo của cấp trên./.

Công văn số 128-CV/BTG, ngày 27/02/2020 của Ban Tuyên giáo Thị ủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 231.360
    Online: 31