Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị uỷ, Chương trình, kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong tháng 9 năm 2019, Ban Tuyên giáo Thị uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương

- Phản ánh các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, thị xã bằng các hình thức mới, sáng tạo, hiệu quả; việc xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những gương người tốt việc tốt, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động sản xuất.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, thông tin đối ngoại, đặc biệt là tình hình biển Đông thời gian gần đây.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những thông tin luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

- Tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Thị uỷ đã ban hành: Chỉ thị số 30-CT/ThU, ngày 26/7/2019 về ứng dụng Công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; Chỉ thị số 31-CT/ThU, ngày 23/8/2019 về tăng cường các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn; Nghị quyết số 08-NQ/ThU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác cải cách hành chính...

2. Tuyên truyền về các vấn đề kinh tế - xã hội của thị xã

- Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của thị xã tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019. Cụ thể:

+ Tuyên truyền hoạt động, các chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã tại các địa phương, đơn vị.

+ Tuyên truyền việc tập trung chỉ đạo, điều hành của tỉnh, thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các tháng còn lại của năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình xây dựng đô thị loại 3...

+ Tuyên truyền các cấp, các ngành chỉ đạo và phối hợp với ngành Giáo dục & Đào tạo chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để bước vào năm học mới 2019 - 2020; kịp thời phát hiện và nắm bắt số trẻ em chưa được đến trường học (nếu có) do nhà xa trường học hoặc do hoàn cảnh gia đình khó khăn,...để kiến nghị chính quyền các cấp có phương án giúp đỡ, đảm bảo không có trẻ em trong độ tuổi không được đến trường học. Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Tết thiếu nhi trên địa bàn thị xã đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

- Phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; cách phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các biện pháp công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Tăng cường công tác truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền các địa phương và ngành chức năng tập trung chỉ đạo: Công tác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn; cập nhật thường xuyên và thông báo kịp thời về tình hình bão, lũ xảy ra trên địa bàn; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống thời tiết cực đoan (lũ quét, lũ ống, lốc xoáy, mưa đá,...), công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

- Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong nhân dân để kiến nghị các ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ngăn chặn, xử lý tại chỗ các vụ việc phức tạp, tránh để xảy ra điểm nóng.

3. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 9-2019 như: 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019); 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); Khai giảng năm học mới và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường (5/9);117 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902-6/9/2019); 64 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2019): 89 năm Ngày Xô viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2018); 42 năm Ngày Việt Nam là thành viên chính thức của Liên hiệp quốc (20/9/1977-20/9/2019); 74 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2019). 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 168.003
   Online: 10