Thông báo việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Thị ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tháng 9/2019

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 226.940
Online: 63