Sáng ngày 8/7, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Phó Bí thư TT tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, UVBTV- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí  Thường trực Thị ủy, chủ trì hội nghị

 

 

Các đ/c Đặng Văn Thành- TUV- Bí thư thị ủy- Dương Thanh Hòa- Phó Bí thư TT thị ủy, Nguyền Quốc Hà- P Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì HN.

 

Đồng chí   Dương Thanh Hòa, Phó Bí thư TT Thị ủy trình bày bảo cáo 

 

 

          Đảng bộ thị xã Kỳ Anh hiện có  có 32 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 12 đảng bộ xã, phường, 6 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp và 14 chi bộ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tổng số chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở 162  với 4.270 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng  ở thị xã Kỳ Anh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên tiếp tục được khẳng định và phát huy, góp phần tích cực vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện các chỉ tiêu KT –XH đề ra.

          Đảng bộ thị xã đã tập trung quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trong 4 năm qua,  Đảng bộ  thị xã Kỳ Anh đã kết nạp 660 đảng viên mới.

 

Đồng chí  Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

         Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ TX Kỳ Anh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng yêu cầu cần nhìn nhận nghiêm túc các hạn chế trong các tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên, chú trọng hơn nữa xây dựng Đảng về đạo đức có trọng tâm, hiệu quả”. Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy  khẳng định  thị xã Kỳ Anh cần xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; quan tâm công tác cải cách hành chính trong đảng, giảm hội họp hình thức, cố gắng lồng ghép thông tin, áp dụng mạnh mẽ CNTT trong chỉ đạo điều hành. Qua đó, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa TX Kỳ Anh đạt đô thị loại 3 vào năm 2020, hướng xây dựng đạt đô thị loại 2 vào năm 2025 theo hướng phát triển bền vững.

 

Đồng chí   Đặng Văn Thành, TUV,  Bí  thư Thị ủy kết luận hội nghị

 

              Kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành đã tiếp thu ý kiến phát biểu của lãnh đạo tỉnh. đ/c cũng nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm  mà thị xã Kỳ Anh tiếp tục thực hiện trong thời gian tới: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên đối với công tác tư tưởng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị.  Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, phối hợp chặt chẽ với hoạt động giám sát của HĐND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội;  Nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống...

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 174.550
   Online: 20