THANH HAI MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 01666.33.88.99

Số phòng: 07 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

            SƠN THÚY 2 MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0913.588.567

Số phòng: 07 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             THANH NHUNG MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 01686.981.384

Số phòng: 17 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             PHONG LAN MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0985.572.612

Số phòng: 12 phòng

              Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

              THANH THUY MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.727.888

Số phòng: 13 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             HA LINH MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0974.052.555

Số phòng: 14 phòng

            Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

            NGOC MAI MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0975.183.982

Số phòng: 10 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             HOANH SON MOTEL

Địa chỉ: Phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0981.515.799

Số phòng: 13 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             NGỌC QUÝ MOTEL

Địa chỉ: Phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0948.992.124

Số phòng: 8 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             QUYNH HOA MOTEL

Địa chỉ: Phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0125.569.8551

Số phòng: 18 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             999 MOTEL

Địa chỉ: Phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0984.613.867

Số phòng: 12 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             THUY NAM MOTEL

Địa chỉ: Phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0986.861.061

Số phòng: 12 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             HAI THUY MOTEL

Địa chỉ: Phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0939.868.7877

Số phòng: 2 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             QUANG THE MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0988.422.878

Số phòng: 12 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             THANH HOA MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0975.951.868

Số phòng: 10 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             XUAN KHANH MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0164.510.704

Số phòng: 30 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             TDT MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.88.1997

Số phòng: 11 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             OANH DUNG MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0963.373.018

Số phòng: 17 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             MINH NGUYET MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0978.85.22.94

Số phòng: 7 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             69 MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0986.446.632

Số phòng: 9 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             DUC HUYEN MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0936.125.346

Số phòng: 10 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             THIEN Y MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0166.3277.238

Số phòng: 18 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             HOANG ANH 99 MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0967.855.509

Số phòng: 14 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             SON THUY MOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0942.247.845

Số phòng: 8 phòng

Tiện nghi: Internet Wifi, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

              TRUNG NHO HOTEL

Địa chỉ: Xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0936.372.553

Số phòng: 21 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 109.529
   Online: 55