HOANH SON HOTEL

Địa chỉ: Xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0936.372.553

Số phòng: 21 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             PHÚC LỢI I HOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0967.688.825

Số phòng: 36 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

            CHAU TUAN HOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0978.003.409

Số phòng: 14 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

LONG PHỤNG HOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0936.372.553

Số phòng: 14 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             THIEN LAN HOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0979.803.568

Số phòng: 21 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             LIEN PHU HOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0971.353.333

Số phòng: 24 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             ANH TRANG HOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0968.589.368

Số phòng: 20 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             HOANG ANH HOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0987.884.466

Số phòng: 27 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             POLARIS HOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.767.764

Số phòng: 148 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             HOANG ANH HOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0987.884.466

Số phòng: 27 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

            HUNG DUNG HOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0973.740.659

Số phòng: 28 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

            TUAN HANG HOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.726.513

Số phòng: 13 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

             MINH HOA HOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0974.913.379

Số phòng: 15 phòng

            Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

            ANH DAO HOTEL

Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0977.411.367

Số phòng: 25 phòng

             Tiện nghi: Internet Wifi, Giặt là, Tivi, Tủ lạnh, Điều hòa không khí, Tắm nóng lạnh.

            


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 109.481
   Online: 19