Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 7/2019.

          Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2019.

          Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 2), trụ sở Thị ủy Kỳ Anh.

          Vậy, thông báo cho các tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân, có những vấn đề liên quan cần tiếp xúc, phản ánh, kiến nghị đồng chí Bí thư Thị ủy, trực tiếp có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên đăng ký để đồng chí Bí thư Thị ủy tiếp.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 86.465
   Online: 37