Ngày 11-6, đồng chí Đặng Văn Thành, TUV, Bí thư Thị uỷ vừa ký ban hành Công văn số 578-CV/Th.U về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Nội dung công văn cho biết, hiện dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn, gây tổn thất về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của người chăn nuôi. Thực hiện theo Chỉ thị số 34-CT/TW Ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 33-CT/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã, Ban Thường vụ Thị uỷ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thị xã; Đảng uỷ các xã, phường, Đảng uỷ, chi uỷ cơ quan trực thuộc và người đứng đầu các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở: Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 33-CT/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công điện số 1582-CĐ/TU ngày 17/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND thị xã về việc thực hiện khẩn cấp công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn thị xã.

Kiểm soát vận chuyển gia súc, tiêu độc khử trùng là một trong những giải pháp phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn (Ảnh: Hữu Trung)

 Chỉ đạo các đoàn kiểm tra, kiểm soát bố trí đầy đủ lực lượng, tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và các sản phẩm từ động vật vào địa bàn thị xã. Khẩn trương chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi. Triển khai quyết liệt công tác quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt lợn trên địa bàn. Thực hiện kiểm dịch, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với lợn khỏe mạnh, rõ nguồn gốc, đủ điều kiện xuất bán, tiêu thụ để tháo gỡ khó khăn cho các hộ, cơ sở chăn nuôi. Kiên quyết xử lý các trường hợp buôn bán thịt lợn ốm, lợn chết; thịt lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

2. Uỷ ban nhân dân thị xã: Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo quy định của Luật thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực hiện nhiệm vụ.

 3. Ban Tuyên giáo Thị ủy: chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã, các cấp, các ngành chức năng, Trung tâm Văn hoá - Truyền thông thị xã, Ban Biên tập Cổng giao tiếp điện tử, Bản tin thị xã, Hệ thống truyền thanh xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức (trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, tuyên truyền lưu động, loa truyền thanh thôn, tổ dân phố,...) về mối nguy hại, cơ chế lây truyền, biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân nếu không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện "5 không": Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa cho lợn khi chưa qua xử lý nhiệt. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để mọi người dân không được chủ quan trước tình hình dịch bệnh, song cũng không hoang mang, tẩy chay thịt lợn và các sản phẩm từ lợn an toàn, rõ nguồn gốc gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Kịp thời tuyên truyền các chính sách hỗ trợ lợn bị dịch đến người dân và tăng cường báo cáo những địa phương, đơn vị, cá nhân có cách làm tích cực, hiệu quả; phê bình những địa phương, đơn vị, cá nhân lơ là, thiếu sự quyết tâm và trách nhiệm.

4.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã: Chủ động, tích cực phối hợp với UBND thị xã, các cơ quan chức năng, địa phương tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân về tình hình dịch bệnh; động viên vận động các tầng lớp Nhân dân chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục sử dụng thịt lợn an toàn theo khuyến cáo và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống dịch ở từng cấp; giám sát, tố giác các hành vi giấu dịch, bán chạy, buôn bán vận chuyển, giết mổ lợn bệnh với cơ quan chức năng.

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thị uỷ chỉ đạo cơ sở bám sát địa bàn, chỉ đạo hoặc phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ các xã, phường thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phụ trách.

6. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tiếp tục đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lơn Châu Phi. Địa phương nào không thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của pháp luật về Thú y, chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong triển khai thực hiện thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thị ủy.

Văn phòng Thị uỷ phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan theo dõi việc thực hiện Công văn này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Thị uỷ.

Minh Hằng

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 109.600
   Online: 43