Thông báo về việc chấp hành các quy định của Nhà nước, không xây dựng trái phép, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại phường Kỳ Thịnh.

 

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân!

Địa bàn Tổ dân phố Tây Yên và Yên Thịnh thuộc phường Kỳ Thịnh, là khu vực nằm trong Khu kinh tế Vũng Áng. Trong quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh cũng như quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng thì Tổ dân phố Yên Thịnh nằm dọc Quốc Lộ 12C là khu vực được quy hoạch trong hệ thống đường sắt, đường điện, cây xanh cách ly và đất công nghiệp; Tổ dân phố Tây Yên nằm trong khu vực quy hoạch đất đa năng và đường điện.

Thời gian gần đây, lợi dụng đơn vị tư vấn đang khảo sát quy hoạch hướng tuyến đường điện 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng đi qua trên địa bàn, đã có 33 hộ gia đình tại Tổ dân phố Yên Thịnh và Tây Yên thuộc phường Kỳ Thịnh xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Việc xây dựng này đã vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng.

Sau khi phát hiện vi phạm, UBND thị xã đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với UBND phường Kỳ Thịnh lập biên bản vi phạm, xử lý theo quy định; đồng thời tiến hành tuyên truyền nghiêm cấm việc tiếp tục xây dựng, vận động tự tháo dỡ các công trình vi phạm, tuy nhiên các hộ dân vẫn không chấp hành.

Các hành vi xây dựng các công trình trái phép nói trên đã vi phạm Khoản 3, Điều 12, Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội; sẽ bị xử lý theo Mục a, Khoản 2, Điều 8, Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ với mức xử phạt từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng và sẽ bị áp dụng buộc tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng thửa đất; đồng thời sẽ không được bồi thường khi nhà nước thực hiện thu hồi đất GPMB để thực hiện các dự án.

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân!

Việc xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp là trái quy định. Vì vậy yêu cầu bà con nhân dân không xây dựng các công trình trái phép, đồng thời tự tháo dỡ các công trình đã được xây dựng vi phạm nói trên. Các hoạt động xây dựng cơi nới trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 53.542
Online: 33