Sáng ngày 12/6, BTV Thị ủy Kỳ Anh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị TW 10 (khoá XII), Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho hơn 100 cán bộ chủ chốt thị xã Kỳ Anh.

     

 

Đồng chí   Đặng Văn Thành - TUV - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh

 

 

        Hội nghị đã được nghe đ/c Đặng Văn Thành- TUV- Bí thư Thị ủy trực tiếp  quán triệt các nội dung về: Thông báo kết quả HN Trung ương 10, khoá XII, Quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đồng chí   Nguyễn Anh Ngọc, UVBTV- Trương ban Tổ chức Thị ủy

 

         Tiếp đó, đ/c Nguyễn Anh Ngọc- UVBTV- Trưởng ban Tổ chức Thị uỷ thông qua Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng;  Kế hoạch Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở NK 2019-2022;  Kế hoạch 62-KH/Th.U về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

 

Đồng chí  Trần Nam Phong- UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy

 

        Đ/c Trần Nam Phong- UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ trực tiếp Quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. KH tổ chức học tập quán triệt các nội dung Hội nghị TW 10, khoá XII và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Sau khi quán triệt, học tập Nghị quyết, Ban Thường vụ  Thị ủy Kỳ Anh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc  xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở đơn vị, địa phương mình. Ngoài ra, phải bám sát nội dung chính của từng Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Thị ủy, tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 109.583
   Online: 33