BẢN TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5 NĂM 2019 (Gửi kèm Công văn số 100-CV/BTG, ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về định hướng công tác tuyên truyền tháng 5/2019)

 

I. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn:

 (Gửi kèm Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Thị uỷ biên soạn)

II. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,của tỉnh và thị xã.

1. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (tính đến 23/4/2019)

1.1. Ở thôn, tổ dân phố

1.1.1. Sáp nhập thôn, TDP

+ Năm 2015, Thị xã Kỳ Anh được thành lập, có 85 thôn, tổ dân phố (TDP);

+ Năm 2017: Kỳ Nam (đã sáp nhập giảm 02 thôn), thị xã giảm còn 83;

+ Năm 2018: Kỳ Long (giảm 02), thị xã giảm còn 81 (theo Nghị quyết số 126 của HĐND tỉnh và Quyết định số 48 ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh);

+ Năm 2019: Kỳ Phương (sẽ giảm 01), toàn thị xã giảm còn 80 và ổn định đến 2025 với số lượng 80 thôn, TDP;

Còn lại 8 thôn, TDP khác cũng có quy mô nhỏ nhưng có tính chất đặc thù (khoảng cách khá xa nhau giữa các thôn, TDP hoặc nằm riêng biệt) khó khăn trong việc sinh hoạt, triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, do đó giữ nguyên, không sáp nhập.

Đến nay, tiến độ thực hiện như sau: phường Kỳ Long đã tiến hành công bố quyết định sáp nhập các TDP (Long Hải và Tân Long thành TDP Tân Long) và điều chỉnh chia tách TDP Long Thành về Liên Giang và Hợp Tiến, theo đó đã giảm từ 7 xuống còn 5TDP, được nhân dân phấn khởi, đồng thuận cao; hiện nay đang tiến hành các thủ tục thay đổi hộ khẩu và các hồ sơ liên quan cho nhân dân các TDP có liên quan đến sáp nhập. Phường Kỳ Phương đang tiến hành các thủ tục sáp nhập TDP Hồng Hải 1 và Hồng Hải 2 thành TDP Hồng Hải theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Dự kiến sau khi sáp nhập xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí, trước mắt chuyển nguyên 4 thôn của xã Kỳ Hưng thành 4 tổ dân phố, và sẽ tiến hành sáp nhập các tổ dân phố đảm bảo tính phù hợp về địa lý, dân số.

1.1.2. Bố trí kiêm nhiệm, tinh giản số lượng người làm việc theo đề án

- Việc bố trí kiêm nhiệm, thực hiện theo Kết luận 92 của Ban Thường vụ Thị ủy đến năm 2021 cán bộ thôn giảm xuống còn 550 người, giảm được 363 người so với năm 2015. (Giảm được 40% cán bộ KCT thôn, TDP so với 2015.

(1) Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận (50/83 thôn hiện có); Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng TDP bố trí tại 33/83 thôn (bao gồm: Sông Trí 2/9; Kỳ Hoa 6/6; Kỳ Hưng 4/4; Kỳ Ninh 1/9; Kỳ Hà 2/5; Kỳ Trinh 1/6; Kỳ Liên 4/4; Kỳ Phương 8/8; Kỳ Nam 4/5);

(2) Trưởng thôn (Tổ trưởng TDP) tại 50 thôn (TDP);

+ Bố trí 5 cán bộ KCT thực hiện 8 nhóm nhiệm, chủ yếu theo hướng:

(1) Phó Bí thư chi bộ kiêm Phó ban công tác mặt trận;

(2) Chi hội trưởng hội phụ nữ kiêm Cộng tác viên dân số, y tế thôn;

(3) Chi hội trưởng hội CCB kiêm chi hội trưởng hội NCT;

(4) Bí thư chi đoàn kiêm thôn đội trưởng đội dân quân;

(5) Chi hội trưởng hội nông dân kiêm Trưởng ban bảo vệ dân phố,...

+ Ngoài ra còn thực hiện một số mô hình kiêm nhiệm linh hoạt các chức danh khác giữa cán bộ KCT và cán bộ thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ và thực hiện chế độ phụ cấp khoán kinh phí.

2.2. Ở cấp xã, phường

2.2.1. Hợp nhất Văn phòng đảng ủy và văn phòng UBND xã, phường; các xã, phường sau đã ban hành Thông báo thực hiện trong Quý I/2019 gồm 12/12 đơn vị:

2.2.2. Hợp nhất 4 tổ chức hội: Hội chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Hội Người mù, Hội bảo trợ NKT và trẻ mồ côi ở 12/12 đơn vị.

2.2.3. Thực hiện nhất thể hoá chức danh Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã: Hiện nay đang thực hiện tại phường Kỳ Phương.

2.2. 4. Thực hiện bố trí theo hướng một số mô hình kiêm nhiệm như sau:

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã: Hướng chủ yếu bố trí Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND; Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo-Dân vận-Tổ chức-Kiểm tra và kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học-Cựu giáo chức; Chủ tịch MTTQ kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ- Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin- Người mùngười khuyết tật và trẻ mồ côi...

- Bố trí kiêm nhiệm 8 cán bộ hoạt động KCT theo hướng:

 1. Tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận;

 2. Phó Chủ tịch Hội LHPN kiêm Cán bộ chuyên trách Dân số KHHGĐ;

 3. Phó Bí thư Đoàn TN kiêm cán bộ truyền thanh cơ sở;

 4. Phó Chủ tịch Hội CCB kiêm Chủ tịch Hội NCT;

 5. Phó Chủ tịch Hội nông dân kiêm cán bộ lâm, ngư, diêm nghiệp, khuyến nông; chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật;

 6. Phó Chủ tịch MTTQ kiêm Chủ tịch các Hội xã hội,...

 7. Phó Công an – kiêm trưởng ban Bảo vệ dân phố tại thôn thường trú;

 8. Chỉ huy phó BCH Quân sự - kiêm 1 trưởng ban bảo vệ dân phố tại thôn thường trú;

+ Hướng chuyển dần nhiệm vụ Dân số kế hoạch hóa gia đình về Trạm y tế thực hiện. Thực hiện kiêm nhiệm linh hoạt cán bộ, công chức và người hoạt động KCT cấp xã với cán bộ KCT cấp xã, thôn, TDP. Chế độ phụ cấp thực hiện khoán kinh phí.

- Cán bộ, công chức các xã, phường: Giảm được 49 người so Nghị định số 92 của Chính phủ; và giảm 23 người so với số hiện có (từ 237 xuống 214 người)

- Đối với cán bộ KCT xã, phường: Sắp xếp giảm được 84 người so với Quyết định số 02 của UBND tỉnh; Thực hiện Kết luận số 92 giảm 44 người so với hiện có.

 2.3. Ở thị xã, theo đề án

- Sáp nhập Ban Dân vận Thị uỷ, Ban Tuyên giáo Thị ủy thành 01 cơ quan; trong đó TTBDCT trực thuộc cơ quan Ban Tuyên giáo-Dân vận vào năm 2020 (hiện nay đã thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo kiêm giám đốc Trung tâm BDCT thị xã).

- Hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm VHTT - TT&DL (đã thực hiện trong Quý IV/2018)

- Chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và Môi trường đô thị thị xã thành Công ty cổ phần. (Thực hiện từ năm 2020)

- Sáp nhập: phòng Quản lý đô thị và phòng Kinh tế thành phòng Quản lý đô thị và Kinh tế và Hợp nhất Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số KHHGĐ thành Trung tâm Y tế; (đã thực hiện khi thành lập thị xã năm 2015)

- Giao tự chủ cho Trung tâm ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi và Trung tâm Y tế thị xã. (Thực hiện từ năm 2020).

- Xây dựng dự thảo Đề án tại các phòng, ban tinh giản các phòng ban UBND thị xã (tuy nhiên đến nay đang chờ hướng dẫn cấp trên).

- Hợp nhất 02 tổ chức hội: Hội Người mù, Hội bảo trợ người khuyết tật - Trẻ mồ côi & Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 2019-2021 (Đã thực hiện sáp nhập Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi và Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin thành Hội Bảo trợ người khuyết tật-Trẻ mồ côi & Nạn nhân chất độc da cam đioxin năm 2017)

- Đối với ngành giáo dục: Xây dựng Đề án gắn với Đề án của Sở Giáo dục

- Đối với các trạm y tế xã phường: Xây dựng Đề án gắn với Đề án của Sở Y tế

* Tinh giản biên chế đến năm 2025, trong đó:

- Cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể: Tổng biên chế giao 55, hiện có 46, còn thiếu 09, dự kiến đăng ký tiếp nhận, tuyển dụng mới 04 người theo đề án vị trí việc làm. Đã xây dựng đề án và tinh giản 01 người đã nghỉ từ ngày 01/3/2019; và không đăng ký tiếp nhận, tuyển dụng mới 03 biên chế còn thiếu để đảm bảo tổng biên chế hiện có không vượt quá 95% biên chế được giao (do khối Đảng, đoàn thể này được giao biên chế thấp nhất so với mặt bằng chung của tỉnh).

- Cán bộ, công chức: Khối chính quyền thị xã Kỳ Anh được giao biên chế ít nhất toàn tỉnh, trung bình cấp huyện giao 85 biên chế công chức; hiện tại thị xã chưa đủ biên chế 59/68 (chiếm 86,76%), đang tiếp tục soát xét đề xuất để đảm bảo cân đối về số lượng công chức và nhiệm vụ chính trị được giao.

- Các đơn vị sự  nghiệp thuộc UBND thị xã: không tuyển dụng 21 người còn thiếu; hiện giảm 01 so với hiện có, giữ mức 65/86 đến 2025

- Trạm y tế cơ sở: giảm 01 người so với hiện có (từ 62 xuống 61), đến nay đã chuyển 30 y tế học đường về trạm y tế 23 người, BVĐK 07 người.

- Viên chức và nhân viên hành chính ngành giáo dục: Giảm 5 đến 2025 

* Về tổng thể đến năm 2025 sẽ giảm được: 79 cán bộ, công chức, viên chức  và 447 cán bộ không chuyên trách xã, thôn, TDP so với mức quy định (nếu sáp nhập Kỳ Hưng và Sông Trí, giảm thêm 16 cán bộ, công chức cấp xã; nếu nhập thôn ở Kỳ Hưng để đảm bảo tiếu chuẩn giảm 13-14 cán bộ thôn).

2. Các nội dung trọng tâm liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021.

 2.1. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Trong đó nhấn mạnh:

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể:

- Từ nay đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn trên, khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

- Từ năm 2022 - 2030, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện giai đoạn 2019 - 2021, xác định lộ trình thực hiện để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp vớiQuy hoạch tổng thể đơn vị hành chính.

2.2. Ngày 12/3/2019 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Trong đó nhấn mạnh: Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì các đơn vị hành chính được sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, trừ trường hợp nhập từ 03 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên hoặc nhập 02 đơn vị hành chính cùng cấp nhưng do có yếu tố đặc thù mà không thể nhập thêm đơn vị hành chính khác liền kề.

2.3. Tỉnh ủy ban hành Văn bản số 1445-CV/TU ngày 27/3/2019 về việc chỉ đạo thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Trong đó chỉ đạo các đơn vị:

- Bám sát Nghị quyết số 37-NQ/TW và quy định cụ thể của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 để rà soát lại và xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 với quyết tâm chính trị cao và khả thi nhất, trong đó lưu ý:

- Đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính, tuy nhiên phải đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

- Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo đúng nguyên tắc quy định, trong đó chú trọng: Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thì các đơn vị hành chính được sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, trừ trường hợp nhập từ 03 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên hoặc nhập 02 đơn vị hành chính cùng cấp nhưng do có yếu tố đặc thù mà không thể nhập thêm đơn vị hành chính khác liền kề;.

- Khi xây dựng phương án cần tính đến việc sắp xếp để mở rộng thị trấn, phường (đơn vị hành chính đô thị) sau khi sáp nhập với xã (đơn vị hành chính nông thôn) trong giai đoạn này nhằm mở rộng không gian đô thị, kết nối đô thị với nông thôn, phù hợp với quy hoạch đô thị của tỉnh và địa phương.

2.4. UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1780/UBND-NC1 ngày 29/3/2019 về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Trong đó giao:

UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1445-CV/TU ngày 27/3/2019 về việc chỉ đạo thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021;

2.5.  Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Báo cáo số 368-BC/Th.U ngày 09/4/2019 về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã dưới 50% về diện tích và dân số. Đã xác định:

- Việc sắp xếp xã Kỳ Hưng với phường Sông Trí là điều kiện thuận lợi để khai thác được tiềm năng và thế mạnh về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của các địa phương liền kề, là động lực để các địa phương bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của thị xã.

- Sau khi sáp nhập hạ tầng được kết nối liên thông đối với đơn vị hành chính mới trong địa bàn thị xã, tạo sự thuận lợi hơn.

- Đơn vị hành chính mới sau sáp nhập, đảm bảo đạt trên 100% cả 02 tiêu chuẩn; việc sáp nhập có thuận lợi về các tiêu chí về cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn phường.

2.6. UBND thị xã đã ban hành Đề án tổng thể số 475/ĐA-UBND ngày 09/4/2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thị xã Kỳ Anh đến năm 2021. Đề án đã đánh giá quá trình thành lập của các đơn vị hành chính cấp xã, kết quả đạt được, hạn chế, bất cập của các đơn vị.

Kết quả rà soát về diện tích và dân số như sau:

Số đơn vị đạt 100% trở lên ở 02 tiêu chuẩn

- Về diện tích: 05 đơn vị (gồm, phường: Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Phương và Kỳ Liên);

- Về dân số: 07 đơn vị (Kỳ Hoa, Kỳ Lợi, Kỳ Trinh, Sông Trí, Kỳ Thịnh, Kỳ Long và Kỳ Phương);

* Số đơn vị đạt 100% tiêu chuẩn cả về diện tích và dân số trở lên gồm 04 đơn vị: Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long và Kỳ Phương.

Số đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn

- Đạt dưới 50%:

+ Về diện tích: 04 đơn vị (Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Hưng, Kỳ Nam);

+ Về dân số: 02 đơn vị (Kỳ Hưng và Kỳ Nam);

* Số đơn vị đạt dưới 50% cả về diện tích và dân số: Kỳ Hưng, Kỳ Nam.

- Đạt dưới 100%:

+ Về diện tích: 03 đơn vị (Kỳ Hoa, Kỳ Ninh và Sông Trí);

+ Về dân số: 03 đơn vị (Kỳ Ninh, Kỳ Hà và Kỳ Liên);

* Số đơn vị đạt dưới 100% cả về diện tích và dân số: Xã Kỳ Ninh.

Trên cơ sở về diện tích và dân số tại các đơn vị, đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, UBND thị xã xây dựng đề án Sắp xếp xã Kỳ Hưng với với phường Sông Trí. Riêng xã Kỳ Nam, do hiện tại trên địa bàn xã, từ năm 2013 lại nay ở thôn Minh Huệ có hơn 1.400 nhân khẩu của Nhân dân thôn Đông Yên xã Kỳ Lợi (100% người dân theo đạo Thiên Chúa giáo) di dời lên tái định cư và đã định cư làm nhà sinh sống ổn định nhưng Nhân dân chưa chuyển hộ khẩu về xã Kỳ Nam để sinh hoạt. Như vậy thực tế xã Kỳ Nam hiện có dân số là 3.710 người, đạt 74% tiêu chuẩn. Về phong tục, tập quán, tín ngưỡng: Có đặc thù về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, thổ nhưỡng. Có địa hình hoàn toàn riêng biệt, phía Bắc giáp Kỳ Phương có ranh giới là Đèo Con, phía Nam giáp Quảng Bình có ranh giới là Đèo Ngang, phía Tây là dãy núi Hoành Sơn và phía Đông là Biển Đông không thuận lợi cho việc sáp nhập với đơn vị hành chính khác.

Thẩm quyền quyết định sắp xếp, sâp nhập để thành lập đơn vị hành chính mới là Ủy ban Thường vụ Quốc Hội

Lộ trình: (1)Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng Đề án tổng thể trình UBND tỉnh; (2)UBND tỉnh xây dựng Đề án chung của tỉnh trình Bộ Nội vụ thẩm định; (3) Bộ Nội vụ trình Chính phủ phê duyệt trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đồng thời ban hành Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn các tỉnh tổ chức thực hiện.

(4) Sau khi có Hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn các đơn vị cấp huyện xây dựng Đề án chi tiết, tổ chức thực hiện

(5) Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh, nội dung phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh, UBND thị xã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, chỉ đạo phường Sông Trí và xã Kỳ Hưng lập danh sách cử tri và tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định (NQ 653 của UBTVQH: Danh sách cử tri được niêm yết trong thời hạn 15 ngày trước ngày tổ chức lấy ý kiến; UBND cấp huyện, cấp xã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri gửi UBND cấp trên và HĐND cùng cấp trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày UBND tỉnh gửi phương án, đề án sắp xếp).

UBND xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định, báo cáo kết quả về Hội đồng nhân dân xã, phường, Hội đồng Nhân dân thị xã biểu quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp. 

III. Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Năm 1965, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, vào lúc 9 giờ sáng ngày 10/5/1965 Bác viết bản Di chúc với tiêu đề "Tuyệt đối bí mật" gồm ba trang. Đây là bản Di chúc hoàn chỉnh có chữ ký của Bác và bên cạnh có chữ ký của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố trong Lễ tang của Người tháng 9/1969, gồm 4 trang in khổ 14,5 cm x 22 cm. Ngày 19/8/1989, Bộ Chính trị ra Thông báo số 151-TB/TW Về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Di chúc công bố chính thức năm 1969 đảm bảo trung thành với bản gốc của Người.

Nội dung chủ yếu dựa theo bản Bác viết năm 1965, trong đó đoạn mở đầu là của bản viết năm 1969, đoạn về việc riêng là của bản viết năm 1968. Lúc đầu, vì những lý do nhất định, nên một số vấn đề trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa được công bố, như: Việc căn dặn của Người về hoả táng thi hài; việc cần làm sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi; miễn giảm thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp...

Trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã quyết định công bố toàn bộ các bản viết Di chúc của Người.

Nội dung cốt lõi trong Di chúc của Người nói trước hết nói về Đảng, khẳng định truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và “cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; Nói về đoàn viên và thanh niên, Bác nhấn mạnh, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ - những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Nói về nhân dân lao động, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Dự báo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài nhưng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, sau khi kháng chiến thắng lợi, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

 Về phong trào cộng sản thế giới, Người bày tỏ sự đau lòng vì sự bất hòa của các đảng anh em. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý, có tình.

Nói về một số việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tiếc rằng không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Ngườicăn dặn “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Giá trị cốt lõi của Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; Là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền; Là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, Là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta.

Những thành tựu trong 50 năm thực hiện Di chúc như: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bước đầu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân; Xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng và trong toàn xã hội; Quan tâm chăm lo, xây dựng đào tạo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Xây dựng tinh thần quốc tế vô sản chân chính, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nâng cao vị thế đất nước trong hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, trong 50 năm thực hiện Di chúc đã có nhiều bài học để lại như: Về tinh thần lạc quan và bản lĩnh khoa học cách mạng của Đảng; Về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; Về thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; Về sự quan tâm đặc biệt sâu sắc tới thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước; Về chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; Về tinh thần cống hiến cho lý tưởng cách mạng.

Trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong gần 90 năm đã qua, cả hôm nay và mai sau. Vì vậy phải thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng vững mạnh. Đảng có mạnh cách mạng mới thành công;  Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện cán bộ, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ cách mạng; Mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người./.

3. Hướng dẫn xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

3.1. Đối tượng

Các tập thể, cá nhân trên địa bàn TX Kỳ Anh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực đều được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

3.2. Tiêu chí chung

3.2.1. Đối với tập thể

- Triển khai kịp thời, nghiêm túc, chất lượng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, việc xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đoàn thể hoặc kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác hằng năm.

- Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả, có chuyển biến rõ nét những quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo yêu cầu gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị không có cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không có cá nhân vi phạm phải thi hành kỷ luật.

- Đạt danh hiệu chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh trở lên.

3.2.2. Đối với cá nhân 

- Có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt, thực sự gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị.

- Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tâm huyết, sáng tạo trong công tác, học tập, chiến đấu; tích cực, hiệu quả trong lao động sản xuất, kinh doanh; có nhiều cống hiến, đóng góp cho việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

- Nếu là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ phải đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 02 năm liên tục trở lên; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm.

- Nếu là đảng viên phải có 02 năm liên tục được công nhận là “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

- Nếu là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ phải đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.

- Nếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, học tập phải được cơ sở suy tôn hoặc được phát hiện thông qua các phong trào thi đua, các phương tiện thông tin đại chúng.

3.3. Các tiêu chí cụ thể

 3.3.1. Mô hình tập thể điển hình tiên tiến

* Mô hình tổ chức đảng điển hình tiên tiến

- Là tổ chức đảng thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng.

- Có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với cách làm sáng tạo, hiệu quả được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân hưởng ứng tích cực.

- Đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đạt danh hiệu chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục; - Xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện các nội dung đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Có nhiều đảng viên là gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

- Là các xã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành nhanh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (khuyến khích các đơn vị không phải là xã điểm xây dựng nông thôn mới).

- Có phương pháp, cách làm hay, phù hợp trong tổ chức thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả.

- Tổ chức được các phong trào thi đua đột phá, chuyên đề với khẩu hiệu hành động thiết thực, góp phần hoàn thành từng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

- Có nhiều cá nhân tích cực trong tuyên truyền, vận động, tham gia hiến đất, đóng góp tiền của vật chất, ngày công lao độngxây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

* Mô hình điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, thoát nghèo, làm giàu chính đáng

- Đối với xã, phường: Là các xã, phường có nhiều thành tích trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo (có tỷ lệ giảm nghèo hằng năm đạt cao); đối với xã là xã đã được công nhận nông thôn mới.

- Đối với hộ gia đình: Phải là các hộ gia đình điển hình, tiêu biểu trong đổi mới quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đạt hiệu quả cao; thu nhập hằng năm của hộ gia đình cao hơn so với bình quân chung; hằng năm gia đình phải đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

* Mô hình điển hình tiên tiến trong sản xuất - kinh doanh

- Là những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp cho xã hội.

- Tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận hằng năm có mức tăng trưởng khá.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và các chính sách đối với người lao động.

- Đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường.

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do thị xã, địa phương tổ chức, phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện.

* Mô hình điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh[V1] 

- Là những tập thể ở thôn, tổ dân phố, khu dân cư, ở xã, phường có nhiều thành tích tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái.

- Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

- Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

- Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.    

* Mô hình điển hình trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

- Là những cơ sở giáo dục - đào tạo tiêu biểu, điển hình trong việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; chủ động, tích cực, sáng tạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nhà trường.

- Có chuyển biến tích cực, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ dạy và học theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có năng lực, tận tâm với nghề, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực, có nhiều học sinh giỏi các cấp; tập thể đoàn kết, duy trì thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của tỉnh, thị xã.

* Mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân

- Là các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

- Có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác.

- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là chủ trương về nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

*  Mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Là các tập thể, cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang có nhiều phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, không để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp.

* Mô hình tổ chức hội, đoàn thể điển hình tiên tiến

- Là các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở; các mô hình do các hội, đoàn thể xây dựng (câu lạc bộ gia đình trẻ, sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên, phòng chống bạo lực gia đình,…), có sự sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trên địa bàn.

- Các thành viên của tổ chức là người gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, là tấm gương để người khác học tập, noi theo.

- Tổ chức đảng, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ được giao.

 * Mô hình cơ quan, đơn vị điển hình tiên tiến

- Là các tập thể phòng, ban, ngành, đơn vị thành phố thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc của công chức, viên chức khoa học, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị đạt trong sạch vững mạnh; cơ quan phải đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

3.3.2. Gương cá nhân điển hình tiên tiến

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, chiến sỹ các lực lượng vũ trang

 Có tinh thần, trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác; gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có sáng kiến giá trị góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị, có ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng…), đặc biệt là gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đổi mới tác phong, lề lối làm việc.

Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải luôn gương mẫu, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, chức năng, nhiệm vụ của ngành và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; gắn tiêu chí điển hình cá nhân lãnh đạo với tiêu chí điển hình của tập thể (cá nhân lãnh đạo, quản lý là gương điển hình tiên tiến khi tập thể do người đó đứng đầu là tập thể điển hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

- Người lao động trong các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, học tập: có ý thức tổ chức kỷ luật, sáng tạo trong lao động, học tập; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quy trình để nâng cao năng suất lao động; có ý thức trong giữ gìn đoàn kết nội bộ và có nhiều đóng góp tích cực góp phần xây dựng tổ chức, tập thể.

- Người dân trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo: tham gia chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; gia đình luôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương, các ngành, đoàn thể các cấp tổ chức phát động; có nhiều đóng góp trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện công tác xã hội hóa và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

IV. Tình hình kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng của thị xã

1. Kết quả xây dựng đô thị loại 3

- Sau khi thành lập thị xã đã đạt 32 tiêu chuẩn, đến nay sau khi rà soát, đến nay thị xã Kỳ Anh đã đạt được 51/59 tiêu chuẩn, số điểm tương ứng 82,01 điểm/75 điểm tối thiểu. Trong đó có 28 tiêu chuẩn đã đạt, vượt mức tối đa của tiêu chuẩn quy định, có 23 tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối đa, có 8 tiêu chuẩn chưa đạt; bao gồm: Tỷ lệ hộ nghèo; Mật độ dân số trung bình toàn đô thị; Công trình văn hóa cấp đô thị; Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuậ;  Đất cây xanh toàn đô thị; Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số trục chính

- Kết quả xây dựng tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn thị xã đến nay: Tiến hành nắn chỉnh các loại cây xanh trồng trên hành lang không đúng  theo quy định, triển khai trồng xen dắm các cây còn thiếu; vận động các hộ dân hiến đất, hiến công trình để làm đường đến tại thời điểm có 122 hộ dân hiến đất với diện tích hiến 1.790m2, tháo dỡ 568m2 hàng rào, 24 trụ cổng; lát 29.972m2 vỉa hè bằng gạch Terrazzo, láng 1.875m2 lề đường bằng BTXM; xây dựng 3.140m rãnh thoát nước, 2.434m bó vỉa, 17 hố ga thu nước, 637 bồn cây; lắp đặt 49 cột đèn chiếu sáng, 66 biển báo giao thông, 701 giá treo cờ, 182 pa na truyền tuyền, 956 thùng rác.

Chương trình xây dựng tuyến đường VMĐT với mục đích nhà nước và nhân dân cùng thực hiện. Bên cạnh hỗ trợ từ ngân sách thị xã, ngân sách phường, hàng năm UBND các phường đã huy động được nguồn đóng góp từ nhân dân với tổng kinh phí 1.710.673.000 đồng. Cụ thể:

- Năm 2017: 456.228.000 đồng(Sông Trí: 133.926.000 đồng, Kỳ Thịnh: 101.012.000 đồng, Kỳ Long: 129.000.000 đồng, Kỳ Liên: 92.290.000 đồng).

- Năm 20181.254.445.000 đồng (Sông Trí: 156.800.000 đồng, Kỳ Trinh: 192.000.000 đồng, Kỳ Thịnh: 396.941.000 đồng, Kỳ Liên: 79.420.000 đồng, Kỳ Phương: 429.284.000 đồng).

Đến nay có 22 tuyến trên địa bàn thị xã đạt các tiêu chí và được công nhận tuyến đường văn minh đô thị (Sông Trí 7 tuyến, Kỳ Thịnh 2 tuyến, Kỳ Long 5 tuyến, Kỳ Liên 4 tuyến, Kỳ Phương 4 tuyến).

 2. Kết quả xây dựng nông thôn mới 4 tháng đầu năm 2019

- Đến hết tháng 4/2019 các xã đã không thực hiện đạt chuẩn thêm tiêu chí nào so với cuối năm 2018, tổng số tiêu chí đạt chuẩn hiện nay là 91 tiêu chí, bình quân đạt 18,2tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

- Lũy kế đến nay thị xã đã lập và phê duyệt phương án, dự toán khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 28/28 thôn đạt 100%. Trong đó có 04 thôn đạt chuẩn (Hưng Phú – Kỳ Hưng, Tân Tiến – Kỳ Ninh, Hoa Tân – Kỳ Hoa, Đông Hà – Kỳ Hà).

-  Đối với vườn mẫu, vườn hộ: Từ đầu năm 2019 các xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động 30 hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu cụ thể (Kỳ Nam: 15; Kỳ Hoa: 07; Kỳ Hưng: 08). Xã Kỳ Nam (15 vườn mẫu).

- Đối với Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Các xã đăng ký 08 thôn đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2019 Kỳ Ninh: 02 KDC (Tam Hải 1, Bàn Hải); Kỳ Hà: 01 KDC (Nam Hà); Kỳ Hoa: 02 KDC (Hoa Trung, Hoa Đông); Kỳ Hưng: 01KDC (Trần Phú); Kỳ Nam: 02 KDC (Tân Thành, Tân Tiến).

-  Nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của Trung ương, tỉnh: Theo Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh phân bổ nguồn kế hoạch vốn ngân sách Trung ương cho thị xã Kỳ Anh: 11.832 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 10.692 triệu đồng và vốn sự nghiệp: 1.140 triệu đồng. Hiện nay, phòng Tài chính &KH đang hướng dẫn hồ sơ thanh toán.

-  Kết quả làm đường GTNT, Thuỷ lợi nội đồng: UBND thị xã đã phê duyệt kế hoạch làm đường bê tông ximăng theo cơ chếhỗ trợ xi măng tại các xã, phường:  21,248km đường giao thông ; 15,357km rãnh thoát nước Lượng xi măng tương ứng 3781,4. Cụ thể các xã, phường đã triển khai thực hiện như sau:+ Kỳ Nam: Làm được 766/2730mđường trục thôn, ngõ xóm đạt 28%; 588/3710m mương thoát nước đạt 16%. Các xã còn lại chưa thực hiện. Đối với khối phường: Kỳ Trinh: Làm được 1565/4295m đường trục TDP,  ngõ phố đạt 36%. Các phường còn lại chưa triển khai.

* Kết quả nhận xi măng: Đối với Khối xã:Kỳ Nam: Nhận 180/673,18 tấn đạt 26,74% so với kế hoạch; Đối với Khối phường: Kỳ Trinh: Nhận 276,5/575,7 tấn đạt 48,03% so với kế hoạch;

- Công tác đỡ đầu, tài trợ trong xây dựng nông thôn mới: Trong 4 tháng đầu năm, các đơn vị đỡ đầu đã có những động đỡ đầu thiết thực. Tiêu biểu có đơn vị BCH quân sự thị xã và Công an thị xã hỗ trợ xã Kỳ Nam xây dựng chỉnh trang Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, chi tiết cụ thể như sau:

          - Xã Kỳ Nam: BCH quân sự thị xã: Hỗ trợ 3.500 viên gạch, 1,5 tấn xi măng trị giá khoảng 17 triệu đồng và 200 ngày công; Công an thị xã: Hỗ trợ 9.000 viên gạch không nung, 05 tấn xi măng, trị giá khoảng 30 triệu đồng và 50 ngày công.

                                                                                                                                        BAN TUYÊN GIÁO THỊ UỶ KỲ ANH

 


 [V1]Gộp lại với 1.2; Bám sát các yêu cầu về XD NTM, ĐT VM?


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 109.484
   Online: 33