Phát huy vai trò đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh đã triển khai quyết liệt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Với sự đồng lòng, chung sức của người dân, hệ thống kết cấu hạ tầng được xây dựng khang trang, góp phần đưa 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 tuyến đường văn minh đô thị, bộ mặt nông thôn và thành thị ngày càng khởi sắc.

 

 

       Làm cho dân hiểu, dân tin - yếu tố tiên quyết để xây dựng thành công nông thôn mới-  Đó là quan điểm mà  Mặt trận Tổ quốc xã Kỳ Hoa xác định trong những năm qua, để từ đó đưa địa phương đạt chuẩn vào năm 2017. Bằng sự tích cực gương mẫu, cán bộ MTTQ xã phối hợp với Trưởng ban Công tác Mặt trận trực tiếp đến từng hộ dân vận động hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn để đẹp nhà, đẹp làng. Gắn với đó, MTTQ cũng phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng tiêu chí “nhà sạch, vườn đẹp”; triển khai xây dựng vườn mẫu, tuyến đường mẫu để trồng hoa; xây dựng các hố rác,  đảm bảo vệ sinh môi trường… Bên cạnh đó, MTTQ xã cũng tham gia tích cực vào việc hoàn thành tiêu chí giảm nghèo, nâng cao chất lượng văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trong từng khu dân cư.  Ông Nguyễn Văn Quế- Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Hoa cho biết: “Từ năm 2013 đến nay, nhân dân trong xã đã đóng góp trên 3 tỷ đồng, hiến trên 2.800 m2 đất; nâng cấp và xây mới gần 43 Km đường giao thông nông thôn, mương thoát nước và kênh mương nội đồng, xây dựng nhiều vườn mẫu, mô hình kinh tế cho thu nhập cao”.       

 

                  

Huy động sức dân tham gia xây dựng các tuyên phố văn minh

 

                       

 

                                           

       Những năm qua, MTTQ các cấp ở thị xã Kỳ Anh đã  phối hợp với chính quyền, các đoàn thể huy động sức mạnh toàn dân từng bước hoàn thành các mục tiêu cụ thể của xã NTM, phường văn minh đô thị. Ủy ban MTTQ các cấp vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể, tự giác, tự nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh bằng những việc làm thiết thực như: Đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng; bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; giữ gìn an ninh trật tự,  xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, tổ dân phố phố văn hóa; thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; xây dựng tuyến phố tự quản, tổ dân phố đảm bảo an ninh trật tự, tuyến phố xanh - sạch - đẹp,  tuyến đường văn minh, đô thị.

        Với phương châm hướng về cơ sở, Mặt trận Tổ quốc thị xã Kỳ Anh  chỉ đạo MTTQ các cấp tham gia các ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới; độ thị văn minh  đặc biệt, các ban MT  thôn, tổ dân phố  phát huy vai trò của ban công tác Mặt trận, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo  theo hướng thiết thực, “cầm tay chỉ việc” và bằng sự nêu gương của các cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ Mặt trận thường xuyên tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình và người dân về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trước hết là những phần việc tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân, như xây dựng đường bê-tông nội đồng, cứng hóa kênh mương; xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng công trình vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn, ao, khuôn viên; xóa đói, giảm nghèo… 

 

Trao tặng nhà đại Đoàn kết

 

 

        Theo đó, mục tiêu giảm nghèo bền vững đã được MTTQ các cấp thị xã Kỳ Anh  kiên trì thực hiện, thông qua tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển trang trại, kinh tế đồi rừng...Đến nay, các địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao.

      Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã từng bước đi vào chiều sâu, được đông đảo Nhân dân tham gia hưởng ứng.

        Ông Nguyễn Thế Anh- Chủ tịch MTTQ thị xã Kỳ Anh cho biết thêm: Hơn 3 năm qua,   MTTQ thị xã Kỳ Anh đã vận động Nhân dân xây dựng được 326 mô hình kinh tế, thành lập được 25 hợp tác xã, hiến hơn 22.000m2 đất, 8.000m2 tường rào, xây dựng 75km đường giao thông, 30km mương thoát nước, 48km kênh mương nội đồng; xây dựng 55km đường điện thắp sáng; nâng cấp, xây dựng mới 12 nhà văn hóa; xây dựng được 4 khu dân cư kiểu mẫu, 40 vườn mẫu đạt chuẩn, cải tạo 459 vườn tạp; huy động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng kinh phí trên 37 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, có 3/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 18,2 tiêu chí mỗi xã; xây dựng được 22 tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị.

 

 

 

        Diện mạo các miền quê  và  phố thị ở thị xã Kỳ Anh ngày càng khang trang, hiện đại. Đến nay, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,4 triệu đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 79,02%; tỷ lệ hộ nghèo còn 10,94%;  Đến nay thị xã Kỳ Anh đã đạt  51/59 tiêu chí đô thị loại 3; có 3/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 18,2 tiêu chí/1xã; Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Bí thư Thị ủy- Chủ tịch HĐND TX. Kỳ Anh Nguyễn Đình Hải đánh giá “ Đề có được kết quả to lớn như vậy, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao vai trò của MTTQ thị xã Kỳ Anh và các tổ chức thành viên đã kêu gọi và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM- đô thị văn minh”. Cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa cao đã kêu gọi người dân chung sức, đồng lòng góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh. Thời gian qua, người dân thị xã đã đóng góp hàng nghìn ngày công, hàng vạn m3 đất, hàng chục tỷ đồng để xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị MTTQ thị xã và các tổ chức thành viên tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước góp phần đưa thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại 3 vào quý 1/2020 và hoàn thành các xã nông thôn mới vào năm 2019.  Hướng tới xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị văn minh, hiện đại trong tương lai...”

       Có thể nói: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần quan trọng vào việc khơi dậy sức mạnh của nhân dân tham gia thực hiện các phong trào chung. Với nhiều cách làm sáng tạo,  MTTQ các cấp ở thị xã Kỳ Anh đã có những đóng góp quan trọng, cùng với cấp ủy chính quyền, toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chung tay xây dựng thị xã Kỳ Anh sớm trở thành đô thị loại 3.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 188.874
Online: 8