Đó là nhiệm vụ được Phó Chủ tịch TT UBND thị xã Phan Duy Vĩnh nhấn mạnh trong buổi Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Trung tâm hành chính công thị xã và bộ phận một cửa các xã, phường.

 

 

Phó Chánh VP UBND thị xã, Giám đốc TTHCC Võ Thị Như Long báo cáo kết quả hoạt động của trung tâm kể từ ngày thành lập

 

           Theo đó, kể từ 06/11/2018, Trung tâm hành chính công(TTHCC) thị xã chính thức đi vào hoạt động, việc tiếp nhận hồ sơ, thủ tục từ cấp thị đến xã, phường đã được quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, bước đầu cơ bản thực hiện theo đúng quy định,  liên tục được cập nhật. Bên cạnh đó, đã thực hiện đăng tải công khai trên trang, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, trên cổng dịch vụ công trực tuyến của UBND thị xã để cá nhân, tổ chức tra cứu thực hiện. Đặc biệt tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hạn trong những tháng đầu năm 2019 đạt tỷ lệ trên 95%, đã  khắc phục được tình trạng hồ sơ chậm, quá hạn. Theo đó tính từ  ngày 06/11/2018 đến 18/4/2019 tổng số hồ sơ đã tiếp nhận  trên toàn địa bàn thị xã là 12.370 hồ sơ, trong đó tại TTHCC thị xã là 3.858 hồ sơ.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Nam, Trưởng Phòng QLĐT&KT phát biểu ý kiến

 

Đại diện phường Sông Trí phát biểu ý kiến

P.Trưởng Phòng TNMT Nguyễn  Quốc Hiệp báo cáo kết quả thực hiện giải quyết thủ tục cấp đổi quyền sử dụng đất

Đại diện  Chi cục thuế thị xã phát biểu ý kiến

 

Chánh Văn phòng   HĐND, UBND thị xã Nguyễn Hồng Cương tiếp thu và giải trình một số vấn đề liên quan đén cong tác tổ chức thực hiên TTHCC

 

             Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các phòng, ban chuyên môn cùng lãnh đạo các xã, phường trực thuộc đã nêu lên các vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở đơn vị mình. Qua đó kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cải cách hành chính tinh gọn, hiệu quả.

 

Phó Chủ tịch TT UBND thị xã Phan Duy Vĩnh...cần nâng cao năng lực hoạt động cảu chính quyền các cấp thông qua nhiều kênh tiếp xúc...

         

          Nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền các cấp qua  các kênh tiếp xúc như giao dịch một cửa và kênh trực tuyến là yêu cầu của Phó Chủ tịch TT UBND thị xã Phan Duy Vĩnh phát biểu giao nhiệm vụ trong thời gian tới đối với các đơn vị hành chính từ thị xã đến cơ sở. Bên cạnh ghi nhận sự nổ lực cố gắng, đồng chí Phó Chủ tịch cũng chỉ ra những tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục kịp thời như: thiếu sự quan tâm sâu sát của cấp lãnh đạo ở một số đơn vị; công tác tuyên truyền, phối hợp vẫn còn hạn chế; hồ sơ, thủ tục xây dựng chưa đầy đủ. Chính vì vậy, yêu cầu Trung tâm HCC cần có cập nhật báo cáo hàng ngày, đồng thời tham mưu hệ thống văn bản chỉ đạo; tăng cường công tác tuyên truyền với quan điểm “dân biết, dân làm” đến tận người dân; đồng thời phải đảm bảo chế độ chính sách cho các cán bộ làm công tác này…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 67.263
   Online: 12