Chiều ngày 17 tháng 4, Ban thường vụ Thị ủy đã tổ chức hội nghị duyệt chương trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Kỳ Anh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Hà Văn Hùng, UVBTV tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ Quốc Tỉnh, Đ/c Nguyễn Đình Hải, TUV Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị duyêt chương trình đại hội

 

Ông Nguyễn Thế Anh, UVBTV, Chủ tịch UBMT Tổ quốc thị xã Kỳ Anh

 

           Tại hội nghị  Ông Nguyễn Thế Anh, UVBTV, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam thị xã Kỳ Anh đã trình bày các nội dung liên quan đến công tác đại hội, gồm báo cáo chính trị, kiểm điểm ban chấp hành, trình bày đề án nhân sự ủy viên Ủy ban Mặt trận nhiệm kỳ mới; đoàn đại biểu đi dự đại hội MTTQ Tỉnh cùng một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội.  Theo dự kiến Đại hội đại biểu UBMT TQ thị xã Kỳ Anh lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 14,15 tháng 5 tới.

 

Đ/c  Hà Văn Hùng, UVBTV tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh

 

Đ/c  Dương Thanh Hòa, Phó bí thư TT Thị ủy Kỳ Anh

 

Đ/c    Nguyễn Thị Phương Hải, UVBTV, Trương Ban Dân vận Thị ủy Kỳ Anh

 

Đ/c  Nguyễn Anh Ngọc, UVBTV, Trương Ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh

 

Ông  Hoàng Anh Đức, Phó chủ tịch  UBMT Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh

 

          Sau khi nghe MTTQ Thị xã trình bày các báo và nội dung của Đại hội. Các đồng chí TT Thị ủy, Ban thường vụ và lãnh đạo UBMT TQ tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm bổ sung vào báo cáo chính trị, với mục đích làm nổi bật vài trò của Mặt Trận trong nhiệm kỳ qua trên mọi lĩnh vực, trong đó chú ý đến công tác vận động người dân chấp hành tốt các chủ trưởng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các chương trình hành động của Mặt Trận các cấp và nêu lên những hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện. Về công tác nhân sự các đại biểu cơ bản đồng ý với phương án trình bày  tuy nhiên các đại biểu cũng đề nghị phải cơ cấu đúng thành phần theo qui định. Về tham luận tại đại hội các đại biểu cũng cho rằng các tham luận phải đảm báo chất lượng, đa dạng, thể hiện vai trò của mặt trận trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, di dời giải phóng mặt bằng và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư....Các đại biểu cũng đánh giá cao công tác  chuẩn bị cũng như công tác tuyên truyền cho đại hội trong thời gian qua.

 

Đ/c   Nguyễn  Đình Hải, TUV  , Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã  kết luận hội nghị

 

          Kết luận hội nghị Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Đình Hải, ghi nhận công tác chuẩn bị cũng như sự phối hợp của các đơn vị trong việc xây dựng chương trình kịch bản của đại hội. Đồng chí yêu cầu UBMT Tổ quốc Thị xã  cần phải tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biều để hoàn chỉnh báo cáo chính trị cũng như các nội dung liên quan đến đại hội thực sự dân chủ đoàn kết và thành công tốt đẹp./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 151.622
Online: 34