Các di tích lịch sử - văn hóa (DTLS -VH) trên địa bàn TX Kỳ Anh không chỉ là nguồn sử liệu quý báu mà còn góp phần không nhỏ trong việc giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương. Chủ trương xã hội hóa cùng DTLS-VH ra đời nhằm khắc phục tình trạng “khát” vốn đầu tư cho công tác phục hồi, tu bổ. Thị xã Kỳ Anh là một trong những đơn vị thực hiện tốt vấn đề nêu trên

 

Cổng đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

 

 

Nỗ lực đáng ghi nhận

        Thị xã Kỳ Anh hiện có 09 di tích văn hóa lịch sử được xếp hạng. Trong đó có 02 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 07 di tích xếp hạng cấp tỉnh và 21 di tích chờ xếp hạng. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn thị xã đã đạt những kết quả nhất định. Theo đó, để bảo tồn các di tích, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích được chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, thực hiện theo đúng trình tự và quy định của nhà nước thông qua các lớp tập huấn  và các văn bản tham mưu, chỉ đạo. Tính từ năm 2016- 2018 thị xã có 05 di tích được trùng tu, tôn tạo, chủ lực vẫn là nguồn xã hội hoá. Trong 03 năm đã huy động được gần 9.5 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân, trong đó có di tích đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu được tu bổ, tôn tạo hàng năm.

         Có mặt tại Đền Bản Thổ, xã Kỳ Ninh, trước mắt là không gian khang trang, cổng vào, hệ thống phụ trợ được tu bổ lại vừa qua với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Tất cả đều là nhờ vào nguồn đóng góp của bà con trong xã và con em đang làm việc xa quê. ông Trần Thanh Uyển, Phó BQL Đền Bản Thổ chia sẻ.

        Một trong những đơn vị làm tốt công tác huy động xã hội hoá trùng tu, tôn tạo, phát huy di tích là đền Chế Thắng Phu Nhân Nguyễn Thị Bích Châu. Trưởng BQL khu di tích, ông Phan Công Đính cho biết: với số tiền hơn 03 tỷ đồng từ nguồn công đức hàng năm, BQL đã tập trung trùng tu, tôn tạo khu vực thượng điện, hạ điện; xây mới 3 gian thờ các tướng lĩnh bảo vệ Chế thắng phu nhân, xây dựng bia đá Kê minh thập sách ở phía trước cổng đền và nhiều công trình phụ trợ khác.

         Kinh phí từ việc huy động xã hội hoá được đánh giá có nhiều tiềm năng, quan trọng trong hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích. Phát huy tốt nguồn lực này, sẽ có nguồn kinh phí lớn cho việc trùng tu, tôn tạo di tích. Ở các xã, phường trên địa bàn thị xã đều thành lập BQL di tích do lãnh đạo UBND xã, phường làm trưởng ban cùng các ngành, đoàn thể liên quan làm thành viên. Cùng với trách nhiệm của các ban quản lý di tích, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tham gia công tác bảo vệ, giữ gìn các công trình.

 

Khu mộ và đền thờ Lê Quảng Ý, Lê Quảng Chí ở Phòng Kỳ Phương

 

 

Vẫn gặp khó

        Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích vẫn bộc lộ những khó khăn, hạn chế, bất cập trong việc thu thập tư liệu khoa học của một số di tích; các cán bộ làm công tác quản lý di tích đều được phân công kiêm nhiệm, nhiều cán bộ chưa được đào tạo chuyên sâu về quản lý di tích; đặc biệt là vấn đề kinh phí. Cụ thể nguồn ngân sách thị xã và các xã, phường tuy có đầu tư để tôn tạo, sửa chữa di tích, nhưng không đáng kể, nguồn huy động từ xã hội hóa còn hạn chế, chưa huy động hết tiềm năng của quần chúng nhân dân.

          Chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Phương kiêm Trưởng BQL Khu di tích cấp Quốc gia đền thờ Lê Quảng Ý- Lê Quảng Chí, cho biết: Hiện di tích đã bắt đầu xuống cấp, chỗ thờ, mái ngói đền đã hư hại, khuôn viên đền thờ luôn trong tình trạng ngập úng vào mùa mưa... Trong khi đó, ngân sách đầu tư tại cơ sở không có; các cán bộ trong BQL hầu hết là kiêm nhiệm, không có nguồn phụ cấp dẫn đến việc việc quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích cấp quốc gia này chưa được quan tâm đúng mức…

           Đánh giá rõ về nguyên nhân dẫn đến tình trạng gặp khó của địa phương về quản lý DTLS-VH bà Đoàn Thị Mỹ, Trưởng Phòng Văn hoá-Thông tin thị xã cho biết: nguyên nhân khách quan trước hết là vấn đề kinh phí đầu tư cho chống xuống cấp các di tích cũng như đầu tư bảo tồn phát huy giá trị các DTLS-VH vẫn còn hạn hẹp, công tác xã hội hóa của các di tích trên địa bàn thị xã Kỳ Anh chưa phát huy hết tiềm năng. Thêm vào đó yếu tố thiên nhiên khắc nghiệt, bão tố nhiều đã tàn phá khá nhiều hạng mục di tích. Đặc biệt nhất vẫn là nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa cao, chưa làm tốt công tác xã hội hóa để phát huy giá trị của di tích. Chính vì vậy, trong thời gian tới thị xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả của các cơ quan quản lý di tích lịch sử văn hoá tại cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cho nhân dân về bảo vệ di tích lịch sử văn hoá bằng nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt phải gắn với các phương tiện truyền thông hiện hành. Qua đó tăng cường chính sách đầu tư, phát huy huy hiệu quả công tác xã hội hoá trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di tích.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 109.626
   Online: 30