Chiều ngày 12/4, Thị xã Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị sơ kết mô hình phát triển kinh tế và giải pháp phát triển các mô hình trên địa bàn thị xã trong thời gian tới. Đại diện Trung tâm khuyến nông tỉnh, các đ/c Nguyễn Đình Hải -TUV- Bí thư thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã, Nguyễn Quốc Hà- Chủ tịch UBND thị xã, các đ/c trong BTV thị ủy, lãnh đạo các xã- phường cùng 170 mô hình tiêu biểu đã về dự HN. Chủ trì HN có các đ/c Phan Duy Vĩnh- UVBTC Phó Chủ tịch TT UBND thị xã,Đ/c Nguyễn Hoài Nam- Trưởng phòng kinh tế hạ tầng.

 

Đồng chí  Phan Duy Vĩnh, UVBTV Phó chủ tịch TT UBND Thị xã, Đ/c Nguyễn Hoài Nam, trưởng phòng Kinh tế hạ tầng chủ trì hội nghị

 

 

          Trong thời qua qua, thị xã Kỳ Anh đã  lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều cơ chế chính sách khuyến khích  phát triển mô hình kinh tế như: Xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Các mô hình sản xuất tập trung theo hướng trọn vùng, trọn trà, sử dụng một công nghệ sản xuất; Xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư và liên kết sản xuất trên địa bàn. Tuyên truyền, tập huấn triển khai các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn.  Nhờ vậy, thị xã Kỳ Anh hiện có có tổng 362 mô hình trên toàn thị xã, trong đó: 51 mô hình lớn ước tính thu nhập bình quân một mô hình đạt 1 tỷ đồng/năm; 49 mô hình vừa ước tính thu nhập bình quân một mô hình đạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm; 262 mô hình nhỏ thu nhập bình quân 100-500 triệu/năm.

 

Đồng chí  Thân Văn Tư, Phó chánh Văn phòng Thị ủy, Nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ CTVN thị xã trình bày báo cáo phát triển mộ hình trên địa bàn Thị xã

 

        Bên cạnh thành công của các mô hình, tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, hạn chế: Ngoài chính sách của TW, tỉnh, thị xã thì các xã, phường chưa có các cơ chế hỗ trợ khuyến khích xây dựng phát triển mô hình, các mô hình được xây dựng chủ yếu tự phát.   Việc kêu gọi đầu tư, huy động, thu hút các nguồn lực và ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất còn ít; Cơ sở hạ tầng thiết yếu của các vùng sản xuất tập trung còn khó khăn, đầu ra cho sản phẩm còn bấp bệnh...Mối liên kết “4 nhà”  chưa có sự gắn kết chặt chẽ để các mô hình phát triển.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, TUV Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

          Phát biểu tại HN, lãnh đạo Trung tâm khuyến nông tỉnh và Bí thư Thị ủy Nguyễn Đình Hải đánh giá cao việc xây dựng các mô hình kinh tế. Trong thời gian  tới, thị xã Kỳ Anh cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các cơ chế chính sách để người sản xuất tiếp cận một cách có hiệu quả. Tập huấn nâng cao nhận thức của người dân về hội nhập kinh tế quốc tế trong nông nghiệp, nông thôn; Hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực trên địa bàn, . Thực hiện các quy hoạch gắn với chuyển đổi và khuyến khích tích tụ ruộng đất để hình thành rõ nét các vùng sản xuất hàng hoá nông nghiệp tập trung, có quy mô lớn, lựa chọn cây con phù hợp với từng địa phương.  Tổ chức  hội thảo, phát triển và nhân rộng các mô hình, tập trung xây dựng các mô hình sinh kế và mô hình sản xuất quy mô hàng hóa. ..

 

Đồng chí  Phan Duy Vĩnh, UVBTV Phó chủ tịch TT UBND Thị xã, kết luận hội nghị

         Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch TT UBND thị xã Phan Duy Vĩnh đã tiếp thu các ý kiến phát biểu và bổ sung vào các giải pháp phát triển các mô hình kinh tế trên địa bàn trong thời gian tới một cách bền vững.  

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 54.502
Online: 8