Chiều ngày 8/4, BTV Thị ủy Kỳ Anh đã tổ chức tọa đàm chuyên đề" trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo BTG tỉnh ủy đã tới dự chỉ đạo HN. Các đ/c Nguyễn Đình Hải- TUV- Bí thư thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Đình Hải, Dương Thanh Hòa- Phó Bí Thư TT thị ủy, Phan Duy Vĩnh- Phó Chủ tịch TT UBND thị xã chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí  Dương Thanh Hòa, Phó Bí thư  TT Thị ủy  triển khai nội dung của Hội nghị

 

         Báo cáo đề dẫn do Phó Bí thư TT thị ủy Dương Thanh Hòa khẳng định: Tọa đàm lần này là dịp để cán bộ đảng viên, người đứng đầu các đảng bộ, chi bộ và các cơ quan, đơn vị trong đi sâu nghiên cứu, phân tích và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, từ đó phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công việc cũng như trong cuộc sống.

          Trong những năm qua, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh  đã triển khai thực hiện khá nghiêm túc các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Đảng bộ tỉnh về “Vai trò, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Nhiều đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực điều hành, tập hợp quần chúng, biết sử dụng, phát huy cán bộ, phối hợp công tác, có phong cách làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, sâu sát thực tế. Nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở trong những năm qua.

 

Đồng chí  Trần Nam phong, UVBTV trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

 

         Tại buổi tọa đàm, các tham luận của đại biểu đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm và phân tích, liên hệ khá sâu sắc những vấn đề về nhận thức, thực tiễn trong điều hành, chỉ đạo, xử lý công việc; Trong từng nội dung nêu gương đã đưa ra các minh chứng cụ thể, việc làm cụ thể, con người cụ thể để làm rõ vấn đề; Đồng thời, đề xuất các giải pháp mà cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần thực hiện trong tình hình hiện nay và những năm sắp tới.

 

Đồng chí  Lê Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giao tỉnh ủy

 

          Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lê Văn Khánh  ghi nhận, đánh giá cao BTV Thị ủy Kỳ Anh  trong công tác triển khai, tổ chức tọa đàm từ cấp cơ sở đến cấp thị xã. Những năm qua, Thị xã Kỳ Anh  đạt nhiều kết quả; đoàn kết, dân chủ ngày càng được mở rộng; cán bộ nhân dân tin tưởng hơn, cũng là nhờ có vai trò, đóng góp từ sự nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ này chưa đồng đều, từ nhận thức tới hành động còn có khoảng cách; một số đề xuất, kiến nghị, giải pháp nêu ra chưa rõ ràng. Trong thời gian tới, thị xã Kỳ Anh cần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các giải pháp đột phá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII. Tiếp tục tuyên truyền biểu dương, nhân rộng vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, triển khai có hiệu quả chuyên đề 2019 về học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí   Nguyễn Đình Hải, TUV , Bí thư Thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã

 

         Bí thư thị ủy Nguyến Đình Hải đã  kết luận buổi tọa đàm và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để các Đảng bộ cơ sở thực hiện tốt nội dung chương trình "Tọa đàm nêu gương của người đứng đầu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM'; Đồng thời, quán triệt các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc Nêu gương của người đứng đầu ở thị xã Kỳ Anh..  

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 109.574
Online: 17