Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị uỷ, Chương trình, kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong tháng 12 năm 2019, Ban Tuyên giáo Thị uỷ đã có công văn đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trong đó trọng tâm là tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

        Về nội dung tuyên truyền, trong tháng 12 năm 2019 các địa phương, cơ quan đơn vị tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

 1.1. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng (khoá XII), các kết luận, quy định của Bộ Chính trị (theo Kế hoạch số 72-KH/ThU, ngày 01/11/2019 của Ban Thường vụ Thị uỷ).

1.2. Tiếp tục tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

1.3. Tuyên truyền mục đích, yêu cầu của các hoạt động hưởng ứng phát động thi đua trong toàn Đảng bộ thị xã, lập thành tích thiết thực hướng tới mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; các ngày lễ lớn trong năm 2020 và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trọng tâm là:

+ Tuyên truyền, giới thiệu, ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại - sống mãi trong lòng dân tộc” ; “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” ở tất cả các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ thị xã.

+  Phát động, tuyên truyền tổ chức các phong trào thi đua học tập, lao động, rèn luyện xứng danh người cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu...Tổ chức có hiệu quả việc đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 1.4. Tuyên truyền về các vấn đề kinh tế - xã hội của thị xã:

- Kết quả kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyển gọi công dân nhập ngũ, tuyên truyền các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phí; phòng, tránh thiên tai, bão lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống các dịch bệnh trong thời điểm giao mùa nhất là dịch sốt xuất huyết, công tác truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm, đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng nhập lậu...

- Tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam dioxin”, phản ánh kịp thời kết quả Phong trào, biểu dương những mô hình, điển hình tiêu biểu nhằm phát huy truyền thống tương thân, tương ái; khuyến khích, nhân rộng các hoạt động nhân tạo, từ thiện trong các cấp, các ngành và toàn xã hội

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2019.

- Tuyên truyền hưởng ứng ra quân cao điểm ao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đảm bảo ổn định an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội, không để xảy ra các vụ việc lợi dụng tôn giáo gây mất ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn; cảnh giác với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; giảm thiểu tại nạn giao thông, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ,…

1.5. Tập trung tuyên truyền các ngày truyền thống, ngày lễ lớn trong thời gian tới: kỷ niệm 47 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972-12/2019), Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12); Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12); Ngày Dân số Việt Nam (26/12)…; mừng đảng, mừng xuân Canh Tý 2020.

1.6. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, những vướng mắc, bức xúc của người dân tham mưu cấp ủy kịp thời, định hướng, xử lý khi có vấn đề phát sinh. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân biết và truy cập vào trang thông tin điện tử thị xã; trang Fanpage “Thông tin thị xã Kỳ Anh”, để tham gia thích, chia sẻ, đăng tin góp phần phản bác, đấu tranh ngăn chặn kịp thời với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, không để tình hình diễn biến phức tạp xảy ra.

 2. Tài liệu và hình thức tuyên truyền

4.1. Tài liệu tuyên truyền

Ban Tuyên giáo Thị uỷ cung cấp Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 12/2019, trích đăng trên Trang thông tin điện tử, Bản tin thị xã Kỳ Anh (thixakyanh.hatinh.gov.vn).

- Các đề cương tuyên truyền:

+ Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân,75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.

+ Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020).

4.2. Hình thức tuyên truyền

- Phòng Văn hoá-Thông tin, Trung tâm Văn hoá-Truyền thông thị xã, BBT Bản tin, Cổng giao tiếp điện tử thị xã căn cứ nội dung định hướng để thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã, các đoàn thể chính trị xã hội lựa chọn nội dung phù hợp, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền miệng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chủ động liên hệ cung cấp thông tin cho báo chí nhất là về những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở các địa phương, đơn vị.

- Đảng uỷ xã, phường, Đảng uỷ, chi uỷ cơ quan trực thuộc sao gửi Bản tin sinh hoạt chi bộ gửi phát đến tận chi bộ phục vụ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời nắm bắt, tham mưu cấp uỷ xử lý hiệu quả tình hình dư luận xã hội. 

Trên đây là một số định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 12/2019, Ban Tuyên giáo Thị uỷ đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 187.980
   Online: 29