Thực hiện Kế hoạch số 1648/KH-UBND ngày 29/10/2019 của UBND thị xã về kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2019. Ngày 06/11/2019, các đoàn kiểm tra theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 30/10/2019 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa đối với 06 thôn, tổ dân phố có hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu lần đầu năm 2019 gồm: Tổ dân phố Đông Trinh - phường Kỳ Trinh; tổ dân phố Bắc Phong - phường Kỳ Thịnh; thôn Minh Đức, Quý Huệ - xã Kỳ Nam; thôn Hải Thanh - xã Kỳ Lợi; thôn Bắc Hà - xã Kỳ Hà.

   Tham gia làm việc cùng đoàn, có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, Trưởng, phó, thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, phường; Cấp ủy, Ban cán sự, các chi hội thôn, tổ dân phố, Tổ trưởng các Tổ tự quản.

Trước buổi làm việc, các đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại nhà văn hóa, sân thể thao, hạ tầng, giao thông, công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, điểm công cộng, nơi sinh hoạt của các hộ dân...

     Sau công tác kiểm tra thực tế trên địa bàn, đoàn đã về làm việc tại nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố để nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả triển khai thực hiện xây dựng danh hiệu của các thành viên liên quan, cũng như kiểm tra thành phần hồ sơ liên quan đến nội dung các tiêu chí. Trên cơ sở đó, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã tiến hành đánh giá, phân tích cụ thể từng nội dung tiêu chí, chấm điểm một cách khách quan, nghiêm túc kết quả triển khai xây dựng danh hiệu Khu dân cư theo 05 tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ: Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; môi trường cảnh quan sạch đẹp; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Đoàn 1 kiểm tra, đánh giá các thôn, tổ dân phố: Hải Thanh, Đông Trinh, Bắc Phong

Đoàn 2 kiểm tra, đánh giá các thôn: Minh Đức, Qúy Huệ, Bắc Hà

      Qua công tác kiểm tra, đánh giá, nhìn chung cấp ủy, ban cán sự, người dân các thôn, tổ dân phố đều quyết tâm, nổ lực phấn đấu trong triển khai xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa, cũng như sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo đó các đơn vị đã nhiều chuyển biến tích cực, khởi sắc: đời sống kinh tế người dân từng bước phát triển, nhiều mô hình kinh tế hoạt động có hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm; nhà văn hóa, khu thể thao được quan tâm nâng cấp, chỉnh trang, các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì, phát triển, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được giữ gìn, bảo vệ; môi trường cảnh quan được chỉnh trang, làm đẹp, nhiều tuyến đường được mở rộng, phong quang, bê tông hóa, có hệ thống kênh mương, cây xanh, bồn hoa, cây cảnh, công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, có bố trí các điểm thu gom rác thải, ra mắt các câu lạc bộ “nói không với rác thải nhựa”, ra quân, tổng dọn vệ sinh môi trường với chủ đề “ngày Chủ nhật xanh”; nhiều hộ gia đình thực hiện tốt công tác cải tạo vườn tạp, hình thành các khu vườn mẫu; tình hình an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo, nhân dân trong thôn, tổ dân phố đoàn kết, gắn bó, tương trợ đỡ giúp nhau…Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung cần được quan tâm, chú trọng như: tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định trong xây dựng, quảng cáo, chính sách dân số, treo cờ tuyên truyền trong các ngày lễ, thường xuyên đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang, làm đẹp, bổ sung trồng cây xanh, bồn hoa trên các tuyến đường, vận động người dân thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong nâng cấp hạ tầng giao thông, các thiết chế văn hóa, thể thao, mỹ quan đô thị đáp ứng đời sống tinh thần, vật chất cho người dân trên địa bàn…

Hạ tầng nhà văn hóa được nâng cấp, khang trang

Khuôn viên nhà văn hóa, nhiều tuyến đường được "tô điểm" bới những bồn hoa rực rỡ

Nhiều khu vườn được cải tạo hình thành các khu vườn mẫu...

      Kết luận kiểm tra tại các đơn vị, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao tinh thần quyết tâm xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa của các thôn, tổ dân phố, cũng như những kết quả đã nổ lực đạt được; đồng thời cũng đề nghị UBND các xã, phường, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, phường, Cấp ủy, Ban cán sự thôn, tổ dân phố trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung còn thiếu sót mà các thành viên trong đoàn đã đánh giá, báo cáo phòng Văn hóa & Thông thị xã (Thường trực của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”) để cập nhật, tổng hợp, gửi kết quả của đoàn kiểm tra cho các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã xem xét, trình Chủ tịch UBND thị xã ra quyết định tặng danh hiệu đối với các thôn, tổ dân phố đảm bảo theo quy định./.

        

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 174.541
   Online: 19