Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019 trên địa bàn thị xã, công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2019 tập trung trọng tâm vào những nhiệm vụ chính sau:

1.Nội dung tuyên truyền

 1.1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng; kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia (Tối mật); Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 34-CT/ThU và Chỉ thị số 35-CT/ThU, ngày 29/10/2019   của Ban Thường vụ Thị uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 40 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách xã hội và công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác khoa giáo của Đảng.

1.2. Tổ chức hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới và nội dung liên quan của địa phương, đơn vị tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Gắn với phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1.3. Tiếp tục tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

1.4. Tuyên truyền về các vấn đề kinh tế - xã hội của thị xã:

-  Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của thị xã tháng 10; nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2019; Tuyên truyền ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07- 12/11/2019.

- Phản ánh không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2019).

- Tuyên truyền phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và những hoạt động của ngành Giáo dục - Đào tạo nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Phản ánh những nỗ lực của ngành Y tế trong công tác tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh trong thời điểm giao mùa nhất là dịch sốt xuất huyết. Tăng cường công tác truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm.

-  Đảm bảo ổn định an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội, không để xảy ra các vụ việc lợi dụng tôn giáo gây mất ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn; cảnh giác với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; giảm thiểu tại nạn giao thông, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ,…

1.5. Tập trung tuyên truyền các ngày truyền thống, ngày lễ lớn trong thời gian tới như: tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019); 102 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917- 7/11/2019); 73 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946- 23/11/2019); 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019); 30 năm Ngày quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập lực lượng QĐND Việt Nam; tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

1.6. Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt năm 2019, thường xuyên cập nhật và phổ biến các thông tin mới nhất cảnh báo tình hình thiên tai, góp phần tăng cường sự phối hợp trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với những diễn biến bất thường của thiên tai. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh tuyên truyền về nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp; phòng, chống dịch bệnh ở người, nhất là tăng cường công tác phòng, chống bệnh chân tay miệng, bệnh sốt xuất huyết; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lơn Châu Phi; phòng, chống cháy nổ...

1.7. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, những vướng mắc, bức xúc của người dân tham mưu cấp ủy kịp thời, định hướng, xử lý khi có vấn đề phát sinh. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân biết và truy cập vào trang thông tin điện tử thị xã; trang Fanpage “Thông tin thị xã Kỳ Anh”, để tham gia thích, chia sẻ, đăng tin góp phần phản bác, đấu tranh ngăn chặn kịp thời với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, không để tình hình diễn biến phức tạp xảy ra.

 2. Tài liệu và hình thức tuyên truyền

2.1. Tài liệu tuyên truyền

- Ban Tuyên giáo Thị uỷ cung cấp Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 11/2019, trích đăng trên Trang thông tin điện tử, Bản tin thị xã Kỳ Anh (thixakyanh.hatinh.gov.vn).

- Các đề cương tuyên truyền:

+ Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019)

+ Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2019).

2.2. Hình thức tuyên truyền

- Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thông thị xã, BBT Bản tin, Cổng giao tiếp điện tử thị xã căn cứ nội dung định hướng để thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã, các đoàn thể chính trị xã hội lựa chọn nội dung phù hợp, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền miệng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chủ động liên hệ cung cấp thông tin cho báo chí nhất là về những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở các địa phương, đơn vị.

- Đảng uỷ xã, phường, Đảng uỷ, chi uỷ cơ quan trực thuộc sao gửi Bản tin sinh hoạt chi bộ gửi phát đến tận chi bộ phục vụ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời nắm bắt, tham mưu cấp uỷ xử lý hiệu quả tình hình dư luận xã hội. 

Trên đây là một số định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 11/2019, đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Thị uỷ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 174.588
   Online: 11