Chiều ngày 07/10, Thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ để cho ý kiến sơ thảo về đề cương Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thị xã lần thứ Nhất trình Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV- Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV- Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị

    Đề cương Báo cáo chính trị gồm 2 phần. Phần thứ Nhất là đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Phần thứ Hai là phương hướng, mục tiêu, các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Dương Thanh Hòa - Phó Bí thư TT Thị ủy phát biểu góp ý Dự thảo Báo cáo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu góp ý Dự thảo Báo cáo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Ban Tổ chức Thị ủy phát biểu góp ý Dự thảo Báo cáo tại hội nghị

    Tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo đề cương Báo cáo chính trị, các đại biểu tập trung thảo luận về một số vấn đề trọng tâm như: Chủ đề đại hội; bố cục, nội dung báo cáo chính trị, đặc biệt là đề cương chi tiết phần nội dung đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ qua; phương hướng, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ đột phá, một số giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới...

Đồng chí Bí thư Thị ủy kết luận, giao nhiêm vụ cho các thành viên BTV Thị ủy 

      Tổng hợp ý kiến của các đại biểu, kết luận phiên họp, đồng chí Đặng Văn Thành - TUV - Bí thư Thị ủy đề nghị các thành viên BTV Thị ủy phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được, đề xuất chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 149.062
   Online: 27