Sáng ngày 08/10, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và một số chính sách về chương trình giảm nghèo bền vững cho hơn 230 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG GNBV thị xã: Chủ tịch UBND, công chức Văn hóa chính sách các xã, phường, Bí thư, Thôn trưởng, Tổ trưởng Tổ dân phố và điều tra viên các xã, phường.

      Đồng chí Trần Quang Hạnh - Trưởng phòng Lao động Thương Binh Xã hội thị xã khai mạc hội nghị 

     Tại HN tập huấn, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, Ngân hàng chính sách tỉnh truyền đạt một số nội dung: Phổ biến Nghị quyết 151/NQ-HĐND tỉnh về bổ sung một số chính sách giảm nghèo trên địa bàn Hà Tĩnh; triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của UBND thị xã; hướng dẫn thực hiện chính sách vay vốn giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo; phổ biển các chính sách giảm nghèo. Hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Việc triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 nhằm xác định chính xác, đầy đủ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, đối tượng hưởng lợi từ chương trình mục tiêu giảm nghèo ở các xã, phường làm cơ sở xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội cho năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 của các địa phương.

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh, Xã hội hướng dẫn các nội dung về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Lãnh đạo Ngân hàng chính sách tỉnh hướng dẫn, phổ biến các nội dung liên quan đến chính sách vay vốn giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo trên địa bàn

Các đại biểu về tham gia hội nghị tập huấn

       Qua hội nghị tập huấn, giúp các địa phương tiến hành điều tra, rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, làm cơ sở để thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo và đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 149.047
   Online: 12