Sáng ngày 05/10, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh tổ chức giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Khu kinh tế Vũng Áng, các đồng chí TT HĐND, lãnh đạo UBND thị xã, đại diện các phòng, ban, ngành có liên quan. Đồng chí Trần Xuân Phượng - Phó Chủ tịch TT HĐND, đồng chí Phạm Đình Hùng - Phó Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

        Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB 122 dự án, trong đó nằm trong KKT Vũng Áng 95 dự án với tổng diện tích phải thu hồi 1.046 ha; tổng số lượt hộ bị ảnh hưởng 11.020 hộ; hộ phải cấp TĐC 924 hộ, có 5.592 ngôi mộ, 20 nhà thờ họ, 05 đền chùa, 02 nhà thờ tôn giáo bị ảnh hưởng. Công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC, GPMB các dự án trên địa bàn cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (đã bàn giao mặt bằng 83/122 dự án). Một số tồn đọng, vướng mắc GPMB ở các dự án trước đây đã được tập trung tháo gỡ; công tác tham mưu để ban hành các chính sách, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án...luôn được chú trọng.

Hội nghị phân tích, đánh giá công tác triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB trên địa bàn; những kết quả đạt được trong thời gian; một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

        Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB gặp rất nhiều khó khăn như: các văn bản pháp luật chưa hướng dẫn cụ thể về trình tự thực hiện dự án BTGPMB gây khó khăn cho quá trình triển khai; việc chấp hành pháp luật đất đai của người dân chưa tốt; công tác xây dựng các khu tái định cư còn chậm; khó khăn trong kinh phí đảm bảo thực hiện quyết toán; đơn giá bồi thường chưa phù hợp khiến người dân thắc mắc, khiếu nại; khó khăn về bố trí cán bộ, sự phối hợp giữa các ban ngành chưa được nhuần nhuyển…

Đại diện lãnh đạo Khu kinh tế Vũng Áng phát biểu công tác phối hợp trong thực hiện GPMT các dự án trên địa bàn các xã, phường trong KTT

Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu các nội dung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB trong thời gian qua, và một số giải pháp chỉ đạo tháo gỡ các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc...

Chỉ tịch Ủy ban MTTQ thị xã phát biểu một số nội dung khó khăn trong công tác GPMT hiện nay

Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã phát biểu nội dung liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường GPMT, các dự án

          Phát biểu tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện các dự án BTGPMB; nguồn vốn bố trí cho công tác BTGPMB; công tác tái định cư thực hiện các dự án; tiến độ thực hiện từng dự án, dự án nào chậm mặt bằng, chậm bao nhiêu thời gian; xác định rõ nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng đến công tác GPMB, trách nhiệm của các bên liên quan…

Đồng chí Trần Xuân Phượng - Phó Chủ tịch TT HĐND thị xã kết luận, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị

       Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Xuân Phượng - Phó Chủ tịch TT HĐND thị xã nhấn mạnh, công tác BTGPMB đóng vai trò quan trọng đảm bảo tiến độ các dự án, thời gian qua, công tác BTGPMB trên địa bàn thị xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại về công tác tái định cư phục vụ GPMB các dự án. Đồng chí đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thị xã Kỳ Anh tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát để đánh giá chi tiết từng dự án, khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu rõ tầm quan trọng của dự án đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhanh chóng giải quyết các thắc mắc, khiếu kiện của người dân hợp tình, hợp lý, phù hợp với các quy định đã được ban hành đồng thời nghiêm khắc xử lý các trường hợp cố tình gây cản trở theo đúng quy định của pháp luật không để ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 149.081
   Online: 57