Gửi kèm Công văn số 115-CV/BTG, ngày 29//9/2019 của Ban Tuyên giáo Thị ủy

2.I. Thông tin chuyên đề và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và thị xã

1. Tuyên truyền biển đảo và tình hình biển Đông thời gian qua

- Theo nội dung văn bản số 78-BS/VP của Văn phòng Tỉnh ủy về sao gửi, cung cấp Tài liệu thông tin nội bộ về tình hình biển Đông thời gian gần đây.

2. Những điểm nổi bật tại Quy định 205-QĐ/TW về chống chạy chức, chạy quyền

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (có hiệu lực từ ngày 23/9/2019), trong đó có 05 điểm nổi bật sau đây:

2.1. Người trong gia đình không cùng đảm nhiệm các chức danh liên quan

Cụ thể, không bố trí những người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan như: Bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cùng cấp uỷ; chủ tịch UBND và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh tra cùng cấp ở một địa phương; thành viên trong cùng ban cán sự đảng, đảng đoàn; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị.

2.2. Nghiêm cấm việc cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên

Theo đó, nghiêm cấm hành vi cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là những thông tin, tài liệu, hồ sơ nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ.

2.3. Xử lý vi phạm cả những người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu

Cán bộ, đảng viên (kể cả những người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu) vi phạm các nội dung về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ nêu tại các Điều 4, 5, 7, 8 của Quy định này thì bị xử lý theo quy định hiện hành.

2.4. Xác định cụ thể 06 hành vi chạy chức, chạy quyền

- Tiếp cận, thiết lập quan hệ, hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm mục đích có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.

- Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, nhất là các dịp lễ tết, sinh nhật và các cơ hội khác, sử dụng danh nghĩa tình cảm cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân khác để tặng quà, tiền, bất động sản, sắp xếp các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc người có liên quan nhằm mục đích được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi.

- Lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, bổ nhiệm mình hoặc người khác, "cánh hẩu" vào vị trí, chức vụ theo ý đồ cá nhân hoặc một nhóm người.

- Lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi của tổ chức, cá nhân để đặt điều kiện, gây sức ép đối với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình.

- Dùng lý lịch, xuất thân gia đình, thành tích công tác của bản thân để mặc cả, cài đặt điều kiện, đòi hỏi vô lý đối với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.

- Sử dụng các hành vi tiêu cực khác nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.

2.5. Các biện pháp xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền thì bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành. Ngoài ra, nếu là cán bộ đang công tác tùy theo hình thức bị kỷ luật còn bị áp dụng các biện pháp xử lý khác như:

- Bị khiển trách thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ (nếu đang có trong quy hoạch). Sau thời hạn ít nhất 18 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

- Bị cảnh cáo thì xem xét cho thôi tham gia cấp ủy, thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm. Đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ (nếu đang có trong quy hoạch). Sau thời hạn ít nhất 30 tháng kể từ ngày quyết định cho thôi cấp ủy, chức vụ mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

- Bị cách chức thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ (nếu đang có trong quy hoạch). Sau thời hạn ít nhất 60 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

- Bị khai trừ ra khỏi Đảng thì xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Quy định 205-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 23/9/2019 và phổ biến đến chi bộ.

II. Tuyên truyền các vấn đề kinh tế-xã hội của thị xã

1. Kết quả KT-XH, QP-AN 8 tháng năm 2019

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 40.590,195 tỷ đồng, tổng mức lưu chuyển bán lẻ và dịch vụ xã hội ước đạt 2.233,99 tỷ đồng, khu vực bán lẻ hàng hoá, sức mua tiêu dùng tăng. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 470,515 tỷ đồng. Năng suất 48,02 tạ/ha, sản lượng 6.392,1 tấn. Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 307,4 tấn, khai thác thủy sản đạt 3.062,9 tấn, sản xuất muối được 9ha. - Tổ chức kiểm tra, lựa chọn, hướng dẫn xây dựng 30 vườn mẫu[1]. Xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình OCOP năm 2019[2]; lựa chọn 8 tổ chức tham gia sản phẩm năm 2019, trong đó có 01 cơ sở[3] được chọn là sản phẩm của tỉnh. Tổng số tiêu chí NTM đạt chuẩn đến hết tháng 8/2019 là 88 tiêu chí, bình quân đạt 17,6 tiêu chí/xã[4]. Triển khai xây dựng tuyến đường văn minh đô thị năm 2019 (14 tuyến/06 phường).

Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thu ngân sách trên 165 tỷ đồng, đạt 86% dự toán Bộ Tài chính giao và 73% dự toán HĐND giao. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, thị xã Kỳ Anh hoàn thành tiến độ thu theo dự toán. Một số sắc thuế đạt kết quả cao như: Thu tiền thuê đất đạt 127% dự toán; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 93% dự toán; thu lệ phí trước bạ đạt 94% dự toán; thu ngoài quốc doanh đạt 88% dự toán... Với kết quả trên, Chi cục Thuế thị xã dự kiến sẽ về đích công tác thu ngân sách năm 2019 sau nhiều năm liền không hoàn thành kế hoạch.

Từ năm 2015 - 2018, do nhiều điều kiện khách quan, chủ quan, thị xã đều không hoàn thành dự toán thu ngân sách mà tỉnh giao. Cụ thể, năm 2015, dự toán giao thu 863 tỷ đồng nhưng chỉ đạt 610,6 tỷ đồng; năm 2016 dự toán giao thu 720 tỷ đồng nhưng chỉ đạt 416 tỷ đồng; năm 2017 dự toán giao thu 480,5 tỷ đồng nhưng chỉ đạt 272,3 tỷ đồng; năm 2018 dự toán giao thu 380 tỷ đồng nhưng chỉ đạt 253 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thị xã Kỳ Anh thu thuế cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 93% dự toán, qua đó góp phần đưa kết quả thu trên địa bàn gần hơn với đích 2019.

, 99% so cùng kỳ năm 2- Tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia và chuẩn bị tổ chức tuyển sinh vào lớp 10, tổng kết năm học 2018-2019; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 98,23%, hoàn thành chương trình tiểu học 98,52%.

- Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã còn 8,81% (giảm 2,18% so với đầu năm), hộ cận nghèo còn 6,43% (giảm 0,14% so với đầu năm). Giải quyết việc làm mới cho 754 người lao động.

- Đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn;H tổng số lượt khám, chữa bệnh trên địa bàn thị xã là 61.894 lượt; trong đó, tuyến xã 16.840 lượt; tuyến thị xã 45.054 lượt.

- Hoàn thành Chương trình phát triển đô thị thị xã Kỳ Anh đến năm 2035. Vay vốn WB đã được Chủ tịch nước phê duyệt chủ trương đàm phán. Tổng giá trị giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB ước đạt 54,2 tỷ đồng. - Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 38 dự án, hoàn thành bàn giao mặt bằng 07 dự án; bàn giao một phần 03 dự án,  hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường được 622 hộ ở 15 dự án; vận động chi trả tiền được 571 hộ ở 12 dự án ; Kiểm kê được 682 hộ ở 07 dự án ; Di dời được 233 ngôi mộ ở 02 dự án.

Hoàn thiện hồ sơ quyết toán Dự án Formosa 1.885,7/2.964,9 tỷ đồng, đã có quyết định phê duyệt quyết toán 788,7 tỷ đồng; dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng đã hoàn thiện hồ sơ quyết toán 367,1 tỷ đồng/377 tỷ đồng, đã có quyết định phê duyệt quyết toán 355,9 tỷ đồng; hoàn thiện hồ sơ quyết toán 19 dự án cũ tồn đọng với tổng kinh phí 122,1 tỷ đồng, còn lại 41,02 tỷ đồng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

- 8 tháng đầu năm đã tiếp 164 lượt với 255 công dân, trong đó có 10 đoàn đông người với 56 công dân; Tiếp thường xuyên 140 lượt với 158 công dân, tiếp định kì 12 lượt với 26 công dân. Có 01 cuộc tiếp dân đột xuất với 12 công dân; 01 cuộc đối thoại với 03 công dân liên quan đến việc yêu cầu bồi thường do ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Tiếp nhận 60 vụ việc (tiếp nhận mới 41, kỳ trước chuyển quan 19); giải quyết 46 vụ việc. - Ban hành Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX, Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN, Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị; sáp nhập Trung tâm văn hóa và Đài truyền hình; tiến hành các thủ tục sáp nhập phường Sông Trí và xã Kỳ Hưng.  

- Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo ổn định, không xẩy ra vấn đề nổi cộm, phức tạp hoặc hình thành “điểm nóng” trên địa bàn. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự xảy ra 49 vụ ; không xảy ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để hình thành các băng, ổ nhóm hoạt động phạm tội nguy hiểm. Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đạt hiệu quả cao.

2. Kết quả xây dựng đô thị loại III

Sau khi thành lập, thị xã đã đạt 32 tiêu chuẩn, đến nay sau khi Sở Xây dựng phối hợp cùng các sở, ban, ngành tiến hành rà soát đánh giá thị xã Kỳ Anh đã đạt được 53/59 tiêu chuẩn, số điểm tương ứng 83,66 điểm/75 điểm tối thiểu, cụ thể:

- Tiêu chí Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội: đạt 6/7 tiêu chuẩn với 16,49/20 điểm

- Quy mô dân số: đạt 2/2 tiêu chuẩn với 6,76/8 điểm.

- Tiêu chí Mật độ dân số: đạt 1/2 tiêu chuẩn với 4,5/6 điểm.

- Tiêu chí Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: đạt 2/2 tiêu chuẩn với 6/6 điểm

- Tiêu chí Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị: đạt 42/46 tiêu chuẩn với 49,91/60 điểm.

Hiện nay còn 6 tiêu chuẩn trong các tiêu chí chưa đạt (Cân đối thu chi ngân sách; Mật độ dân số toàn đô thị; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị; Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị);

3. Kết quả giải quyết các vấn đề tồn đọng

Thời gian qua thị xã Kỳ Anh đã phối hợp tốt với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung quyết liệt trong công tác xử lý tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn. Kết quả thực hiện như sau:

* Nội dung giải quyết theo Công văn số 2023/UBND-XD ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh

- Nội dung đã hoàn thành:

+ Cấp GCN QSD đất cho 45 hộ TĐC tại thôn Minh Huệ xã Kỳ Nam

+ Đầu tư tư tuyến đường đi ra biển tại xã Kỳ Nam

+ Bồi thường công trình công cộng phục vụ SXNN tại Kỳ Liên 

+ Xử lý các dự án đã triển khai GPMB nhưng không thực hiện

        + Đường dân sinh qua cống chui, đường trục ngang tại xã Kỳ Hà

- Các nội dung chưa hoàn thành

+ Vướng mắc liên quan đến thu hồi đất của dự án nuôi tôm Công ty Việt Anh tại xã Kỳ Nam

+ Xử lý kiến nghị về Bến neo đậu tàu, thuyền nghề cá tại xã Kỳ Phương

+ Về tiến độ, chất lượng hạ tầng tại các Khu tái định cư trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

+ Về đề nghị hỗ trợ diện tích ngập úng, nhiễm mặn ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp tại phường Kỳ Thịnh, xã Kỳ Lợi

+ Về hỗ trợ tiền điện, nước cho các hộ tại TĐC Đông Yên

+ Về giá đất giao tái định cư tồn đọng

+ Việc hỗ trợ cải tạo đồng muối xã Kỳ Hà do thi công tuyến đường trục ngang Kỳ Trinh - Kỳ Ninh

* 15 vấn đề theo Thông báo kết luận số 128/TB-HĐND ngày 04/04/2019 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII tại Phiên họp thứ 30, kết quả thực hiện như sau:

- Xử lý cơ bản hoàn thành 3 vấn đề:

+ Về Bến neo đậu tàu thuyền Kỳ Phương:

+ Về thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra số 175/KL-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh:

+ Về Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu, xã Kỳ Hà

- Đang thực hiện 4 vấn đề:

+ Về 386 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa bàn giao khi cấp đổi sau đo đạc (theo Nghị quyết 54/2013/NQ-HĐND ngày 13/07/2013 của HĐND tỉnh):

+ Về công tác quyết toán, hoàn ứng kinh phí qua Kho bạc Nhà nước:

+ Về các dự án đã triển khai giải phóng mặt bằng nhưng không thực hiện:

+ Về kinh phí bồi thường, hỗ trợ phần đất xứ đồng Sác Trìm thuộc dự án di dời thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi

- Đang xin ý kiến tỉnh chỉ đạo và chờ xử lý 8 vấn đề

+ 190 hộ còn lại trong 604 hộ tồn đọng về giao đất tái định cư:

+ Về thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra số 66/KL-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh:

+ Về hoàn chỉnh hạ tầng Khu tái định cư trên địa bàn:

+ Về xác định mốc hành lang lộ giới 203 trên tuyến Quốc lộ 1:

+ Về hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp tại phường Kỳ Thịnh, xã Kỳ Lợi bị ảnh hưởng do ngập úng, nhiễm mặn

+ Về Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu, xã Kỳ Hà

+ Về di dời 162 hộ dân Tổ dân phố Thắng Lợi, Nhân Thắng, phường Kỳ Phương (gồm135 hộ TDP Thắng Lợi và 27 hộ TDP Nhân Thắng)

+ Về Đề án hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án nuôi tôm của Công ty Việt Anh

+ Về thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra số 3595/KL-STC ngày 30/12/2014 của Sở Tài chính; (chi tiết có phụ lục kèm theo).

5. Tình hình và kết quả xử lý dịch bệnh Dịch tả lợn Châu trên địa bàn thị xã

5.1.Diễn biến tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch

     Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại Việt Nam từ ngày 04/3/2019, Điện Biên là tỉnh đầu tiên phát hiện dịch tả lợn Châu Phi. Đến ngày 24/9/2019, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 7.570 xã thuộc 642 huyện, thị xã, thành phố của 63 tỉnh, thành phố với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy hơn 4,9 triệu con, tổng trọng lượng lũy kế trên 287 ngàn tấn, chiếm khoảng 7,3% tổng trọng lượng thịt hơi của cả nước.

Trên địa bàn Hà Tĩnh, dịch tả lợn xuất hiện từ ngày 17/5/2019, tính đến ngày 24/9/2019 DTLCP đã xảy ra tại 75 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thành phố, thị xã (hiện nay còn huyện Nghi Xuân, chưa có dịch); tổng số lợn ốm, chết, tiêu hủy trên 7.800con, khối lượng 490.000 kg. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

           Trước tình hình đó, Ban thường vụ Thị uỷ, HĐND-UBND thị xã đã triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch cụ thể: UBND thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch, thành lập ban chỉ đạo, đoàn liên ngành, tổ hướng dẫn, giám sát công tác phòng chống dịch tại các xã, phường.

- Phân bổ hoá chất phục vụ công tác phòng chống dịch; rải vôi, phun hoá chất tại các trục đường giao thông, khu vực chăn nuôi, chuồng trại của các hộ chăn nuôi lợn.

- Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh cơ sở về hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi cho người chăn nuôi được biết chủ động phòng trừ.

- Cấp ứng kinh phí để các xã, phường, trung tâm mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch.

- Lập chốt để thực hiện kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn vào ra trên địa bàn.

- Thị xã Kỳ Anh đã thực hiện các biện pháp khống chế dịch không xảy ra trên địa bàn trong thời gian 4 tháng (tính từ khi có dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh).

Tuy nhiên do dịch tả lợn châu phi diễn biến khá phức tạp, khả năng lây lan nhanh, đến ngày 17/9/2019, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại xã Kỳ Lợi và phường Sông Trí  (23/9) làm chết và tiêu huỷ 49 con lợn của trang trại bộ đội biên phòng tại thôn Hải Phong (41 con) và 8 con tại 2 hộ dân trên địa bàn tổ dân phố 2,3 phường Sông Trí ( 6 con lợn) và 2 con của 1 hộ dân tại thôn Hải Phong xã Kỳ Lợi.

5.2. Các biện pháp đã triển khai đối với vùng có dịch:

          - Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của thú y vùng 3, UBND thị xã đã giao phòng Quản lý đô thị và Kinh tế, Trung tâm ƯDKHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi thị xã phối hợp với UBND xã Kỳ Lợi, phường Sông Trí và chủ trang trại chăn nuôi lợn bị bệnh tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lượng lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, theo hướng dẫn tại Quyết định 692/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND thị xã về Kịch bản phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

          - Lập các chốt tại các trục đường chính để kiểm soát việc vận chuyển lợn và sản phẩm vào ra trên địa bàn; hạn chế lây lan dịch bệnh; cử cán bộ trực gác tại các chốt đảm bảo quy định. Triển khai phun khử trùng các phương tiện đi qua vùng có lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Tổ chức hướng dẫn cho chủ cơ sở chăn nuôi lợn về các biện pháp vệ sinh chuồng nuôi, khu vực chăn nuôi, phun tiêu độc khử trùng, rải vôi bột theo quy định.

- Thông tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trạm truyền thanh cơ sở về tình hình lợn ốm, chết cho người chăn nuôi biết để thực hiện các biện pháp phòng, chống.

- Chỉ đạo các hộ chăn nuôi vệ sinh cơ giới, thu gom chất thải, phân rác ở nơi nuôi nhốt gia súc; thực hiện tốt việc tiêu độc khử trùng khu vực  chăn nuôi 1 ngày 2 lần, sử dụng vôi bột để rải xung quanh chuồng trại, ở các tuyến đường vào ra vùng có dịch;

5.3. Nhiệm vụ thời gian tới để hạn chế dịch bệnh

* Đối với các hộ chăn nuôi lợn:

 - Vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước, trong và xung quanh khu vực chăn nuôi lợn;  định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi, lối ra vào trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi.

-  Cổng ra, vào trại và các khu chuồng nuôi phải bố trí hố hoặc khu vực sát trùng; sử dụng vôi bột để xử lý tại các hố sát trùng ở cổng ra vào cơ sở chăn nuôi, khu chăn nuôi và chuồng nuôi phải được bổ sung, thay hàng ngày;

- Kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện vận chuyển khi ra, vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua hố khử trùng, phun thuốc sát trùng ; người ra vào khu  vực  nuôi phải thay quần áo, giày dép, tắm rửa và mặc quần áo, ủng bảo hộ, khử trùng ;

- Thức ăn, nước uống có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo sạch, an toàn. Tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa của đàn lợn đã xuất chuồng, thức ăn của đàn lợn đã bị dịch cho đàn lợn mới; thức ăn thừa, thức ăn tận dụng phải được nấu chín trước khi sử dụng cho lợn. Bao bì, dụng cụ chứa đựng thức ăn phải được vệ sinh, tiêu độc khử trùng thường xuyên ;

- Lợn giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, có giấy kiểm dịch, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. Trước khi nhập đàn lợn phải được nuôi cách ly riêng và ghi chép đầy đủ các biểu hiện bệnh lý của con giống trong quá trình nuôi cách ly ;

- Chất thải lỏng phải được dẫn trực tiếp từ chuồng nuôi tới hệ thống xử lý nước thải bằng đường thoát riêng và phải được xử lý bằng hóa chất hoặc bằng phương pháp xử lý sinh học phù hợp. Xác lợn chết do bệnh hoặc không rõ nguyên nhân phải được thu gom và xử lý theo quy định ;

- Nếu phát hiện trường hợp lợn nuôi ốm, chết không rõ nguyên nhân phải báo cáo ngay cho chính quyền, thú y xã, phường; không tự ý mua thuốc về điều trị, bán chạy… hạn chế lây lan dịch bệnh.

 

* Đối với các xã, phường, tổ dân phố:

          - Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi hàng ngày để tự bảo vệ đàn lợn của gia đình mình.

- Đề nghị các địa phương hàng tháng rà soát tổng đàn lợn để quản lý; đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi không tăng đàn, tái đàn tại các vùng dịch và khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn; vận động người chăn nuôi giảm đàn tối đa, không nhập lợn từ các tỉnh khác về để chăn nuôi, giết mổ, tránh thiệt hại.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm đối với các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh; kịp thời phát hiện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, lực lượng để xử lý, tiêu hủy lợn bệnh, đảm bảo môi trường nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan rộng. Tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh. Hoàn thiện đảm bảo hồ sơ thủ tục theo quy định khi tiêu hủy lợn.

        - Chuẩn bị điều kiện, phương án để tổ chức tiêm phòng định kỳ đợt 2 năm 2019 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn theo kế hoạch của UBND thị xã.

- Chỉ đạo thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi tập trung, đường làng ngõ xóm, hộ chăn nuôi theo đúng quy trình, đảm bảo gia súc đưa vào cơ sở an toàn dịch bệnh;

* Các phòng ban đơn vị liên quan UBND thị xã

- Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh trên lợn nói chung và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nói riêng để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh;

- Chấn chỉnh kịp thời công tác phòng chống dịch, nhất là việc kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển gia súc vào lò giết mổ và việc buôn bán, vận chuyển lợn, các sản phẩm của lợn từ các huyện khác đi vào và đi qua địa bàn;

- Triển khai hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống bệnh, các phương án cụ thể và tham mưu sẵn sàng vật tư, hóa chất, nhân lực để ứng phó với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị rà soát, nắm chắc tổng đàn chăn nuôi, khuyến cáo người chăn nuôi không tái đàn, tăng đàn tại các vùng có mật độ chăn nuôi cao, nơi có nguy cơ xảy ra dịch bệnh lớn; hướng dẫn tổ chức chăn nuôi với quy mô hợp lý, phù hợp với khả năng quản lý và phòng, chống dịch bệnh của từng cơ sở; chăn nuôi khép kín, tự sản xuất con giống.

- Phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở để theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, nếu phát hiện lợn bệnh ốm, chết không rõ nguyên nhân; có các triệu chứng, bệnh tích của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; hoặc nghi là lợn, sản phẩm lợn nhập vào địa bàn trái phép phải báo cáo ngay để lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm xác định dịch bệnh

 - Tham mưu UBND thị xã ưu tiên bố trí kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Hướng dẫn quy trình tiêu hủy và các hồ sơ thủ tục để các xã, phường thực hiện đảm bảo đúng quy trình, hồ sơ thủ tục về tiêu hủy lợn..

III. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã, lần thứ II

“Phấn đấu đến cuối tháng 9/2019, toàn Đảng bộ thị xã đã có 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022”, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này đã được các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên quan tâm, thể hiện trách nhiệm cao trước Đảng đối với việc chuẩn bị các nội dung, tổ chức…, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đảng bộ thị xã Kỳ Anh hiện có 32 tổ chức cơ sở Đảng (12 Đảng bộ xã, phường; 20 Đảng bộ, Chi bộ cơ quan trực thuộc[5]); với 162 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (121 chi bộ thôn, TDP, trường học, trạm y tế, công an thuộc đảng bộ xã, phường; với 41 chi bộ đảng bộ thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp). Toàn Đảng bộ thị xã đến nay có 4.283 đảng viên.

Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống tổ chức Đảng; Bí thư chi bộ là người đứng đầu, người đại diện cho chi ủy, chi bộ và là người có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, ngày 06/6/2019 Ban Thường vụ Thị uỷ đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/Th.U về đại hội Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2022 theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị TW4 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”; phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất; coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả; tập trung cao trí tuệ, trách nhiệm tập thể chi bộ và từng đảng viên. Đồng thời gắn thực hiện với thực hiện Đề án theo Nghị quyết số 18, 19- NQ/TW (Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII) mà đã được Ban Thường vụ Thị ủy đã phê duyệt.

Đoàn công tác chỉ đạo theo Quyết định 360-QĐ/Th.U của Ban Thường vụ Thị ủy đã phân công các thành viên của Đoàn trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và tham dự đại hội chi bộ nơi địa bàn phụ trách. Các Đảng ủy cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn về đại hội và tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc đến các chi ủy chi bộ trực thuộc; đồng thời chọn 1 chi bộ trong Đảng bộ để tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các chi bộ trong đảng bộ tiến hành đại hội. Quá trình chuẩn bị cho đại hội chi bộ, các Đảng bộ cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản đến các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách trực tiếp chỉ đạo đại hội ở các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo sát sao đối với các cấp ủy chi bộ trong việc xây dựng hướng dẫn về công tác chuẩn bị nhân sự, xây dựng văn kiện, chương trình, kịch bản đại hội chi tiết để triển khai thực hiện.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, mọi nội dung công việc chuẩn bị cho đại hội được các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Các chi bộ xây dựng Báo cáo chính trị đã nêu rõ những kết quả đã đạt được; hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm; căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khá rõ, toàn diện và với tầm nhìn xa hơn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Dự thảo nghị quyết đại hội được chuẩn bị đủ nội dung, sát với báo cáo chính trị trình đại hội. Công tác nhân sự đại hội được đa số các chi bộ chuẩn bị đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, khách quan; cấp ủy nhiệm kỳ mới đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý; là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện tháng lợi nghị quyết đại hội chi bộ.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các chi bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tập trung giải quyết những vướng mắc, tồn tại mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong từng đơn vị, thôn, tổ dân phố. Ngay từ trước khi diễn ra đại hội, công tác tuyên truyền về đại hội được cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ quan tâm chỉ đạo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Xây dựng các cụm thông tin cổ động, khẩu hiệu, treo cờ, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về đại hội. Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đại hội cơ bản được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, góp phần vào thành công của đại hội. 

Kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã bầu tổng số 485 cấp ủy viên[6], 162 bí thư, 162 Phó bí thư chi bộ. Đáng quan tâm là việc bố trí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phốkiêm nhiệm thêm chức danh được đảng ủy các phường, xã quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW về việc sắp xếp, tinh giản bộ máy. Đối với các xã, phường: Sau đại hội, có 23 đồng chí bí thư chi bộ mới ở cấp thôn, 24 đồng chí bí thư chi bộ không tái cử nhiệm kỳ mới, chiếm 31,51% (kể cả các đơn vị sáp nhập TDP ở phường Kỳ Long, phường Kỳ Phương). Một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Sông Trí, Kỳ Thịnh, Kỳ Nam, Kỳ Hoa thay đổi từ 1 - 3 Chi ủy viên; 20/74 đơn vị thực hiện bí thư Chi bộ đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng TDP (đạt 27,03%). Trong số 74 chi bộ có 11 bí thư, phó bí thư chi bộ là nữ,  24 chi bộ có Chi ủy viên là nữ chiếm 32,88%. Độ tuổi bình quân của Bí thư chi bộ cấp thôn/TDP là 57 tuổi, Bí thư cao tuổi nhất 72 tuổi (sinh 1947); Bí thư trẻ tuổi nhất 26 tuổi (sinh 1993..

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức đại hội các Chi bộ cơ sở, nhất là ở cấp thôn, tổ dân phố vẫn còn có một số khó khăn, hạn chế, như:  Trong quá trình lựa chọn nhân sự để cơ cấu BCH Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ có một số chi bộ còn có khó khăn về con người, độ tuổi bình quân của Bí thư chi bộ còn cao (57 tuổi); công tác điều hành Đại hội ở một số chi bộ còn lúng túng, chưa hiểu sâu quy chế bầu cử trong đảng, ý thức của một số đảng viên về công tác bầu cử còn hạn chế; việc thông tin cho đảng viên 76 về tham dự đại hội một số Chi bộ làm tốt nhưng một số chi bộ chưa thật chú trọng; việc bố trí kinh phí phục vụ đại hội chi bộ một số nơi vẫn còn khó khăn; một số chi bộ chưa tổ chức tốt các phong trào thi đua để chào mừng Đại hội.

Sau khi tiến hành xong Đại hội, các chi bộ gửi hồ sơ về Đảng ủy để tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức Thị ủy đồng thời chỉ đạo chi bộ xây dựng quy chế làm việc, triển khai Nghị quyết của Đại hội, nhiệm kỳ 2019 - 2022; tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch để kiện toàn Ban cán sự thôn, bầu Thôn trưởng, Tổ trưởng TDP để bắt tay ngay vào triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội.

Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội: (1) Hết sức coi trọng công tác quán triệt, tuyên truyền về công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nhất là Quy chế bầu cử trong Đảng; (2) Công tác chuẩn bị phải toàn diện các nội dung, tham gia thảo luận một cách dân chủ về báo cáo chính trị của đại hội, cần chú trọng vào công tác nhân sự; (3) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn công tác 360 của Thị ủy và sự chỉ đạo quyết liệt, chu đáo của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường đến từng nội dung của Đại hội; (4) Tuyên truyền, xây dựng các phong trào thi đua chào mừng đại hội; (5) Từ đại hội chi bộ điểm, rút kinh nghiệm kịp thời, nghiêm túc để tổ chức chỉ đạo đại hội các chi bộ đại trà.

Ngay sau thành công của đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Ban Thường vụ Thị uỷ tiếp tục chỉ đạo: Tập trung cho kiện toàn Thôn trưởng/Tổ trưởng TDP những nơi chưa làm, thời gian hoàn thành trong tháng 9/2019[7]; Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cấp ủy khóa mới của các Chi bộ để kịp thời cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sát với tình hình dân cư của cấp thôn/TDP, tăng cường công tác quản lý và phát triển đảng viên; Chỉ đạo các Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các Chi bộ cơ sở; nghiên cứu để tiếp tục kiến nghị để có hướng dẫn cụ thể các cơ chế, chính sách, phân cấp tài chính cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn, 8 nhóm nhiệm vụ; duy trì chế độ giao ban báo cáo viên Thị ủy hàng tháng đến tận Bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố để định hướng thông tin hàng tháng cho công tác sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo quy định,.... Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo những chi bộ có sự thay đổi nhân sự cấp ủy khóa mới phải thực hiện nghiêm túc việc bàn giao nhiệm vụ, hệ thống sổ sách và tài liệu của chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Phát huy thành tích và kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm đã rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua; với tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viênsự nỗ lực, đồng sức, đồng lòng của Nhân dân, tin tưởng nhiệm kỳ 2019 - 2022 các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở sẽ lãnh đạo quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ Nhất đề ra góp phần xây dựng thị xã Kỳ Anh ngày càng giàu đẹp, phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.

 

 

 

 

 

[1] Kỳ Nam 15 vườn, Kỳ Hoa 07 vườn, Kỳ Hưng 08 vườn

[2] Tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng ý tưởng sản phẩm OCOP trên địa bàn với gần 380 người tham gia, đến nay đã có 8 tổ chức, cá nhân có sản phẩm đăng ký tham gia sản phẩm OCOP năm 2019.

[3] Hợp tác xã thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng, xã Kỳ Ninh.

[4] Trong đó xã Kỳ Hà 20/20, xã Kỳ Nam 118/20 tiêu chí.

[5] Trong số: 20 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, gồm có: 6 Đảng bộ, 14 chi bộ trực thuộc Thị ủy; 1 Đảng bộ DN/6 Đảng bộ cơ quan, đơn vị; 4 chi bộ DN/14 chi bộ trực thuộc Thị ủy.

[6] Có 7 Chi bộ có 5 cấp ủy viên; 10 Chi bộ không đủ đảng viên để bầu cử BCH Chi ủy, chỉ bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

[7] Đến nay chỉ còn có 10 đơn vị thuộc xã Kỳ Hưng, phường Kỳ Trinh chưa kiện tòa BCS thôn, Thôn trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố (Trừ TDP Hòa Lộc đã kiện toàn)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 149.033
   Online: 42