Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình theo tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Quyết định 1310/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Uỷ ban nhân tỉnh về việc phân bổ vốn chi tiết các nguồn vốn sự nghiệp Ngân sách Trung ương hỗ trợ xây dựng mô hình theo tiêu chí, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá của người dân nông thôn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018. Uỷ ban nhân dân huyện giao các phòng, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các mô hình theo tiêu chí tại các xã: Thượng Lộc, Mỹ Lộc thuộc lĩnh vực ngành phụ trách như sau:

 

1. Các phòng, đơn vị cấp huyện:

- Phòng Tài chính - KH: Chủ trì hướng dẫn lập, thẩm định phương án, dự toán “Mô hình Tổ tư vấn chính sách vay vốn tại xã Thượng Lộc”, chỉ đạo xã xây dựng thành công mô hình, phát huy hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Phòng Nông nghiệp & PTNT: Chủ trì hướng dẫn lập và thẩm định phương án, dự toán thực hiện “Mô hình nuôi cá chép giòn, cá trắm giòn công nghệ cao tại thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc”, chỉ đạo xã xây dựng thành công mô hình, phát huy hiệu quả kinh tế, tạo sức lan toả cho địa phương và các xã lân cận.

- Phòng Văn hoá - TT: Chủ trì hướng dẫn lập và thẩm định phương án, dự toán thực hiện “Mô hình điểm sinh hoạt văn hoá cộng đồng khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu tại thôn Đại Đồng, xã Mỹ Lộc”, chỉ đạo xã xây dựng thành công mô hình, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người dân địa phương.

- Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện: Khâu nối, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện mô hình tại các xã; tổng hợp báo cáo UBND huyện và Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh việc triển khai thực hiện mô hình.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã Thượng Lộc, Mỹ Lộc:

Lập, phê duyệt phương án, dự toán và tổ chức thực hiện sau khi có thẩm định của phòng chuyên môn cấp huyện; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng theo quy định hiện hành và phát huy hiệu quả bền vững của mô hình, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
  Tin liên quan

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 187.940
    Online: 22