V/v tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn Hà Tĩnh

Theo lộ trình phê duyệt tại Kế hoạch số 848/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh ngày31/12/2018 trên địa bàn Hà Tĩnh sẻ ngừng phát sóng truyền hình tương tự, chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặ đất, để tiếp tục tuyên truyền cho người dân nắm rõ kiến thức cơ bản về số hóa truyền hình Phòng Văn hóa - Thông tin yêu cầu Đài Truyền thanh -  Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn phát nội dung tuyên truyền “ tuyên truyền số hóa mặt đất”

Thời lượng 2-4 lần/tuần;

Thời gian phát cho đến hết tháng 12/2018

Đài Truyền thanh – truyền hình và UBND các xã, thị trấn nhận đĩa tại đ/c Thơm, chuyên viên phòng văn hóa trước ngày 16/4/2018.

(đĩa CD tuyên truyền được đăng tải Trên cổng thông tin điện tử http://canloc.hatinh.gov.vn mục “Tuyên truyền” chuyên mục con “ Thông tin tuyên truyền”)

https://soundcloud.com/ubnd-huyen-can-loc/track01

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 84.397
   Online: 14