Sáng 10/5, Huyện ủy Can Lộc tổ chức quán triệt Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới và triển khai Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Trần Phong cùng dự.

Trong thời gian một buổi, nguyên Vụ trưởng vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Khắc Huy giới thiệu và nhấn mạnh về những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14) được Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật bao gồm 9 chương, 68 điều, quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng; đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo… trong đó, đề cập đến nhiều điểm mới căn bản so với Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.

[Upload]

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh quán triệt nội dung Chỉ thị 18-CT/TW

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh quán triệt nội dung Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 109.523
   Online: 59