Trong những năm qua Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TX Kỳ Anh đã được triển khai hiệu quả gắn với “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế -xã hội, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Là một trong những địa phương đi đầu của thị xã Kỳ Anh về xây dựng dân vận khéo trong phát triển mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Kỳ Hoa đã xây dựng được 03 mô hình, điển hình cho thu nhập cao. Các mô hình này được quan tâm hỗ trợ về KHKT, nguồn vốn, hỗ trợ liên kết, tư vấn về thị trường.

Thành công của các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế ở Kỳ Hoa đã mang lại hiệu quả rõ nét, thúc đẩy người dân thi đua phát triển kinh tế, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương; thực hiện tốt lời Bác dạy "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

 

 

                                                                                                         Ảnh: Trung Hiếu

Ban chỉ đạo xây dựng mô hình dân vận khéo xã Kỳ Hoa kiểm tra

hiệu quả mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ sông Trí

 

 Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", cấp uỷ, chính quyền xã Kỳ Hoa đã tích cực tham mưu với cấp uỷ, tiến hành bàn bạc về cách làm, bước đi, lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động, chọn địa điểm chỉ đạo mô hình. Qua đó góp phần làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận của Ðảng trong tình hình mới", Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Hoa Hoàng Minh Tâm khẳng định.

 

 

Mô hình trồng rau thuỷ canh được ứng dụng triển khai tại xã Kỳ Ninh,

TX Kỳ Anh góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở địa phương

 

Cũng như xã Kỳ Hoa, các mô hình dân vận khéo phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới như: xây dựng vườn mẫu của 25 hộ gia đình thôn Nam Hà, Đông Hà, cải hoán, đóng mới 4-6 tàu cá công suất lớn (thôn Hải Hà, Bắc Hà, xã Kỳ Hà); nuôi gà thịt quy mô 5.000 con, phát triển vườn rau sạch an toàn tại thôn Hoa Trung, Hoa Đông (xã Kỳ Hoa);  các mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gà, vườn mẫu, CLB Hội làm vườn (xã Kỳ Hưng), mô hình chăn nuôi gà, trông cây ăn quả, giúp nhau chỉnh trang vườn hộ (xã Kỳ Nam); trồng rau thuỷ canh trong nhà lưới (xã Kỳ Ninh)...đã từng bước huy động sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế -xã hội, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân trên địa bàn.

 

 

Mô hình xây dựng vườn mẫu tại xã Kỳ Hà được nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao

 

 

Với định hướng phát triển đô thị công nghiệp, dịch vụ, du lịch, phát huy lợi thế địa phương, thời gian qua, thị xã Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế theo hướng hàng hóa vừa góp phần ổn định cuộc sống người dân, vừa thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Năm 2018, toàn thị xã có hàng trăm mô hình phát triển kinh tế, trong đó có hơn 32 mô hình "dân vân khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới được nhân rộng và đăng ký mới.

Các mô hình dân vận khéo được triển khai, nhân rộng thời gian qua đều xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương cũng như nhằm giảm bớt những khó khăn, yếu kém ở từng địa bàn dân cư.  Điều đáng nói là, các mô hình đã huy động được cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp phần phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, giảm nghèo ở địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực. Thi đua "dân vận khéo" trong phát triển kinh tế còn góp phần giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân, những tồn tại ở cơ sở; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 

                                                                                     Ảnh: Trung Hiếu

Ban Dân vận Thị uỷ, Thị đoàn Kỳ Anh  kiểm tra mô hình

 thanh niên  khởi nghiệp,  phát triển kinh tế

 

 

Tuy nhiên, qua một thời gian triển khai thực hiện cho thấy, tính hiệu quả và bền vững của một số mô hình dân vận khéo chưa cao. Từ những thực tế nói trên đặt ra yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trên cơ sở hiệu quả cũng như tính ưu việt của các mô hình. Đồng thời tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo; quan tâm chỉ đạo đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong lĩnh vực kinh tế phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng... để phong trào ngày một phát triển với hiệu quả cao, bền vững.

Có thể nói, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế góp phần thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của nhân dân. Những năm tiếp theo, TX Kỳ Anh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới với phương châm "sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với Nhân dân". Qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Hằng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 109.489
   Online: 47