I. Thường trực Thị ủy

Bí thư Thị ủy:

Đ/c Đặng Văn Thành

 

Phó bí thư TT Thị ủy:

Đ/c Dương Thanh Hòa

 

Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã:

Đ/c Nguyễn Hoài Sơn

 

II. Các Ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Thị Ủy

* Các Ban xây dựng Đảng

1. Ban tổ chức:

Trưởng ban: Đ/c  Nguyễn Anh Ngọc

Các Phó trưởng ban:

       Đ/c Thiều Quang Quế

       Đ/c Nguyễn Đức Thắng

2. Ban Tuyên giáo:

Trưởng ban: Đ/c Trần Nam Phong

Phó trưởng ban: Đc Hồ Thị Minh Hằng

3. Ban dân vận:

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Phương Hải

Phó trưởng ban: Đ/c Phùng Quốc Việt

4. Ủy ban kiểm tra:

Chủ nhiệm: Đ/c Trần Thị Huyền

Các Phó chủ nhiệm:

      Đ/c Lê Thị Cẩm Vân

      Đ/c Nguyễn Công Hùng

5. Văn phòng Thị ủy:

Chánh Văn phòng: Đ/c Thân Văn Tự

Phó chánh Văn phòng: Đ/c Võ Thị Hồng Hoa

6. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Giám đốc: Đ/c Trần Nam Phong

Phó Giám đốc: Đ/c Hoàng Yến

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 228.509
Online: 20